Produkty do przygotowywania próbek białek i kwasów nukleinowych
Lab-System-Service
70-892 Szczecin
ul. Relaksowa 7
tel. 091 462 23 23
fax 091 462 17 63
e-mail: biuro@s-und-s.pl
Technika FTA
    Dzięki technice FTA wszystkie czynności związane z operowaniem kwasami
nukleinowymi wykonywane są w temperaturze pokojowej - pobieranie próbki,
transport, archiwizacja oraz izolacja.
    Karty FTA zawierają substancje chemiczne które powodują lizę komórek,
denaturację białek oraz zabezpieczają kwasy nukleinowe przed działaniem
nukleaz, utleniaczy oraz promienieniowanie UV. Karty FTA błyskawicznie
dezaktywują mikroorganizmy, w tym patogeny krwi, a także uniemożliwiają
namnażanie bakterii i innych mikroorganizmów.
    Pobieranie próbki, polega wyłącznie na umieszczeniu jej na karcie FTA.
DNA pobrane za ich pomocą może być przez wiele lat archiwizowane w
temperaturze pokojowej. Karty FTA dostępne są w rozmaitych konfiguracjach,
dostosowanych do potrzeb użytkownika. Na żądanie istnieje także możliwość skonfigurowania własnego
zestawu.
    Szybkie i łatwe pobieranie oraz izolowanie próbek
    Opis procedury:

1.
Nanieść próbkę na matrycę FTA; dokładnie wysuszyć
2. Wycisnąć krążek o średnicy 3mm i umieścić go w probówce wirówkowej
3. Dolać 500 µl deuterowanej wody, zamieszać 3x ruchem wirowym w ciągu 5 sekund
4. Usunąć wodę sterylną pipetą i odwirować (5 sek.)
5. Dodać 30 µl sterylnej wody, ogrzewać w temp. 950 C przez 30 min.; zamieszać 60x ruchem wirowym;
    odwirować w wirówce
6. Dodać 5-10 µl otrzymanego eluenta DNA do mieszaniny reakcyjnej PCR
Koncentratory FTA Concentrator-PS
    Koncentratory FTA Concentrator-PS są 25 mm lejkami filtracyjnymi,
zawierającymi jako filtr krążek FTA. Przed filtrem z FTA znajduje się
laminowany plastikowy krążek z trzema otworami o średnicy 6mm. Taka
budowa lejka kieruje strumie
ń roztworu w taki sposób, że próbka ulega
koncentracji.
    Koncentratory FTA Concentrator-PS zaprojektowano z myślą o szybkiej
puryfikacji pasożytniczego DNA w preparatyce analiz PCR. Umożliwiają one
połączenie zatężania i puryfikacji w jeden krok, przyśpieszając przez to czas
analizy oraz zwiększają czułość badania poprzez zastosowanie techniki FTA.
Odczynniki puryfikacyjne FTA oraz akcesoria
    W ofercie firmy Whatman znajdują się wszystkie odczynniki i akcesoria
niezbędne do pobierania, magazynowania, transportowania i przetwarzania
kart FTA:
• odczynniki puryfikacyjne FTA - do puryfikacji kwasów nukleinowych
   zarchiwizowanych na kartach FTA
• FTA Gene Card Tray - do stosowania w sytemach automatycznych
• Harris Micro Punches i Uni-Core Punches - polecane do wyciskania krążków
• Sterile Foam Tipped Applicator - do pobierania śliny i komórek z jamy ustnej
• Sterile Omni Swab - nieinwazyjne wymazówki do pobierania śliny i komórek
   z jamy ustnej
• Multi-Barrier Pouches - torebki do transportu i magazynowania próbek
• Dessiccant Packets - torebki osuszacza
Archiwizowanie klonów
    Whatman oferuje wyjątkową technologię przeznaczoną do pobierania,
magazynowania i przetwarzania próbek klonów. Produkty dostępne są w
dwóch formatach: jako 96-polowe karty CloneSaver Card i 384-polowe
płytki EasyClone 384 Plate. Karty 96-polowe przeznaczone są do pobierania,
długoterminowego przechowywania oraz puryfikacji plazmidów i DNA klonów
bakterii. Próbki DNA przechowywane za pomocą kart CloneSaver są stabilne
w temperaturze pokojowej przez okres min. 4 lat.
    Płytki EasyClone 384 Plate zastępują metodę tradycyjnego magazynowania
w chłodniach. Przyśpieszają odzysk i badania DNA. Są używane w
biotechnologii, przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach rządowych i
naukowych, do archiwizacji, transportu i puryfikacji klonów - w temp. pokojowej.
Puryfikacja DNA/białek
    Dla uproszczenia procesów badawczych Whatman poleca zestawy
puryfikacyjne DNA
:
• zestaw do puryfikacji genomowego DNA GenSpin - przeznaczony do
   puryfikacji wysokiej jakości DNA o ła
ńcuchu pojedynczym w roztworze
   komórkowym i roztworze krwi całkowitej, w czasie zaledwie 25 minut.
• zestaw do puryfikacji DNA roślinnego GenSpin - przeznaczony do
   błyskawicznego przygotowania DNA o ła
ńcuchu podwójnym w roztworze
   materiału roślinnego dla analizy PCR.
• zestaw do puryfikacji DNA Elu-Quick - umożliwiający zastosowanie wygodnej
   i uniwersalnej metody puryfikacji DNA od 500 bp do 200 Kb; zestaw jest polecany do izolacji genomowe-
   go DNA z całych komórek i tkanek, zarówno dla fragmentów o ła
ńcuchu pojedynczym, jak i podwójnym.
• minikolumny puryfikacyjne Elutip-d - służące do puryfikacji DNA o wysokim współczynniku odzysku;
   umożliwia zastosowanie uniwersalnej metody puryfikacji DNA w zakresie od 15 bp do 50 Kb.
• system eletroelucyjny Elutrap - przeznaczony do izolacji kwasów nukleinowych i białek z plastrów
   żelowych agarozy i poliakryloamidowych za pomocą elektroelucji. Próbki są puryfikowane z najwyższym
   odzyskiem, nawet dla objętości 200 µl, bez konieczności stosowania metod preparacyjnych czy też
   specjalnych buforów.
PCR Clean-up UNIFILTER
    Filtry typu PCR Clean-up UNIFILTER umożliwiają szybkie przetwarzanie
96 lub 384 próbek z odzyskiem powyżej 85%. Eliminują one czasochłonną
analizę strąceniową i procesy puryfikacyjne. Oczyszczone DNA jest gotowe
do sekwencjonowania, analiz hybrydyzacyjnych i microarray'u.
PCR Clean-up UNIFILTER mogą być stosowane tak dla technik próżniowych
jak i wirówkowych. (Techniki wirówkowe polecane są dla elucji końcowej
przy użyciu 384 Well UNIFILTER.)
Dye Terminator Removal UNIFILTER
    Płytki Dye Terminator Removal dostępne są w wersjach 96 i 384-polowych.
Mogą być stosowane z żelowymi mediami filtracyjnymi w sekwencjonowaniu,
w tym także usuwaniu tzw. pików "dye blob".
Płytki Dye Terminator Removal UNIFILTER produkowane są z twardego
polistyrenu, dzięki czemu można je poddawać odwirowaniu.
 
 
 
 
 
 
 
O nas
Produkty
Wsparcie
Nowości i Promocje