Przygotowywanie próbek białek i kwasów nukleinowych
Lab-System-Service
70-892 Szczecin
ul. Relaksowa 7
tel. 091 462 23 23
fax 091 462 17 63
e-mail: biuro@s-und-s.pl
Technika FTA
Dzięki technice FTA wszystkie czynności związane z operowaniem kwasami nukleinowymi wykonywane są w temperaturze pokojowej - pobieranie próbki, transport, archiwizacja oraz izolacja.

Karty FTA
zawierają substancje chemiczne które powodują lizę komórek, denaturację białek oraz zabezpieczają kwasy nukleinowe przed działaniem nukleaz, utleniaczy oraz promienieniowanie UV. Karty FTA błyskawicznie dezaktywują mikroorganizmy, w tym patogeny krwi, a także uniemożliwiają namnażanie bakterii i innych mikroorganizmów. Pobieranie próbki, polega wyłącznie na umieszczeniu jej na karcie FTA.
DNA pobrane za ich pomocą może być przez wiele lat archiwizowane w temperaturze pokojowej. Karty FTA dostępne są w rozmaitych konfiguracjach, dostosowanych do potrzeb użytkownika. Na żądanie istnieje także możliwość skonfigurowania własnego zestawu.
    Szybkie i łatwe pobieranie oraz izolowanie próbek
    Opis procedury:

1.
Nanieść próbkę na matrycę FTA; dokładnie wysuszyć
2. Wycisnąć krążek o średnicy 3mm i umieścić go w probówce wirówkowej
3. Dolać 500 µl deuterowanej wody, zamieszać 3x ruchem wirowym w ciągu 5 sekund
4. Usunąć wodę sterylną pipetą i odwirować (5 sek.)
5. Dodać 30 µl sterylnej wody, ogrzewać w temp. 950 C przez 30 min.; zamieszać 60x ruchem wirowym;
    odwirować w wirówce
6. Dodać 5-10 µl otrzymanego eluenta DNA do mieszaniny reakcyjnej PCR
Odczynniki puryfikacyjne FTA oraz akcesoria
W ofercie naszej firmy znajdują się wszystkie odczynniki i akcesoria niezbędne do pobierania, magazynowania, transportowania i przetwarzania kart FTA:
odczynniki puryfikacyjne FTA - do puryfikacji kwasów nukleinowych zarchiwizowanych na kartach FTA
FTA Gene Card Tray - do stosowania w sytemach automatycznych
Harris Micro Punches i Uni-Core Punches - polecane do wyciskania krążków
Sterile Foam Tipped Applicator - do pobierania śliny i komórek z jamy ustnej
Sterile Omni Swab - nieinwazyjne wymazówki do pobierania śliny i komórek z jamy ustnej
Multi-Barrier Pouches - torebki do transportu i magazynowania próbek
Dessiccant Packets - torebki osuszacza
Archiwizowanie klonów
Oferujemy wyjątkową technologię przeznaczoną do pobierania, magazynowania i przetwarzania próbek klonów. Polecamy 96-polowe karty CloneSaver Card. Przeznaczone są one do pobierania, długoterminowego przechowywania oraz puryfikacji plazmidów i DNA klonów bakterii. Próbki DNA przechowywane za pomocą kart CloneSaver są stabilne w temperaturze pokojowej przez okres min. 4 lat.
PCR Clean-up UNIFILTER
Filtry typu PCR Clean-up UNIFILTER umożliwiają szybkie przetwarzanie 96 lub 384 próbek z odzyskiem powyżej 85%. Eliminują one czasochłonną analizę strąceniową i procesy puryfikacyjne. Oczyszczone DNA jest gotowe do sekwencjonowania, analiz hybrydyzacyjnych i microarray'u. PCR Clean-up UNIFILTER mogą być stosowane tak dla technik próżniowych jak i wirówkowych.