Katalog, foldery informacyjne, certyfikaty

Certyfikat ISO 9001

Katalog 2018

Filtracja laboratoryjna

Filtracja do HPLC. Przygotowanie próbki.
Filtracja do przygotowywania próbek HPLC

Badania wody, powietrza oraz gleby

Kompleksowe rozwiązania dla monitoringu wody

Filtry Whatman do próbkowania i analizy powietrza

Filtracja w analizach cementu

Filtracja w przemyśle wydobywczym

Gilzy ekstrakcyjne

Filtry kwarcowe QM-C

Filtry Puradisc z filtrem z hydrofilowego PTFE
Filtry Puradisc z filtrem z hydrofilowego PTFE