Lab-System-Service
70-892 Szczecin
ul. Relaksowa 7
tel. 91 462 23 23
fax 91 462 17 63
e-mail: biuro@s-und-s.pl
Jak dobrać filtr?
Współczynnik przepływu, retencja cząstek oraz grubość są jednymi z czynników, które należy wziąć pod uwagę przy doborze odpowiedniego filtra do swojej aplikacji. Poniższe drzewko doboru oraz tabele na tej stronie ułatwią identyfikację odpowiedniego produktu.

1. Skorzystaj z drzewka doboru w celu wybrania filtra, który spełnia Twoje wymagania.
Dobór filtrów papierowych i szklanych
Filtry ilościowe papierowe bezpopiołowe
Typ
Grubość
(µm)
Gramatura
(g/m2)
Zawartość
popiołu**
Przepływ
Nominalna
retencja cząstek
w cieczy (µm)*
40
210
95
0,007%
średni
8
41
220
85
0,007%
szybki
20
42
200
100
0,007%
wolny
2,5
43
220
95
0,007%
średni do
szybkiego
16
44
180
80
0,007%
wolny do
średniego
3
589/1
190
80
0,01%
szybki
12 do 25
589/2
180
85
0,01%
średni do
szybkiego
4 do 12
589/3
160
84
0,01%
wolny
< 2
Filtry ilościowe papierowe bezpopiołowe wzmocnione
Typ
Grubość
(µm)
Gramatura
(g/m2)
Zawartość
popiołu**
Przepływ
Nominalna
retencja cząstek
w cieczy (µm)*
540
160
88
0,006%
średni
8
541
155
82
0,006%
szybki
22
542
150
93
0,006%
wolny
2,7
Filtry ilościowe papierowe niskopopiołowe wzmocnione
Typ
Grubość
(µm)
Gramatura
(g/m2)
Zawartość
popiołu**
Przepływ
Nominalna
retencja cząstek
w cieczy (µm)*
50
115
97
0,015%
wolny
2,7
52
175
101
0,015%
średni
7
54
185
92
0,015%
bardzo
szybki
22
** Zawartość popiołu oznaczana jest poprzez spopielenie filtra celulozowego w temperaturze 9000C w powietrzu.
Współczynnik retencji cząstek przy wydajności 98%
Współczynnik retencji cząstek przy wydajności 98%
Standardowe filtry papierowe jakościowe
Typ
Grubość
(µm)
Gramatura
(g/m2)
Przepływ /
własność filtra
Nominalna retencja
cząstek w cieczy
(µm)*
Filtry
karbowane
1
180
88
średni
11
2
190
103
średni
8
2V
3
390
187
średni / filtr gruby
6
4
205
96
bardzo szybki
25
5
200
98
wolny
2,5
5V
591
350
161
średni do
szybkiego / filtr
gruby
12
595
150
68
średni do
szybkiego / filtr
cienki
7
595 ½
597
180
85
średni do
szybkiego
7
597 ½
598
320
140
średni do
szybkiego / filtr
gruby
10
598 ½
6
180
105
wolny do
średniego
3
 
602h
160
84
wolny / filtr gęsty
< 2
602 h ½
Typ
Grubość
(µm)
Gramatura
(g/m2)
Przepływ /
własność filtra
Nominalna retencja
cząstek w cieczy
(µm)*
Filtry
karbowane
113
420
125
szybki /
filtr marszczony
30
113V
114
190
77
szybki / filtr gładki
25
114V
1573
170
88
szybki / filtr gładki
25
1573 ½
1575
140
92
wolny
< 2
588
205
80
szybki
-
91
205
71
filtr marszczony
10
93
145
67
średni
10
Filtry papierowe jakościowe wytrzymałe w stanie wilgotnym
Filtry z włókna szklanego bez spoiwa
Typ
Grubość
(µm)
Gramatura
(g/m2)
Nominalna retencja
cząstek w cieczy
(µm)*
Współczynnik
przepływu
powietrza
GF/A
260
53
1,6
4,3 s/100 ml/in2
GF/B
675
143
1,0
12 s/100 ml/in2
GF/C
260
53
1,2
6,7 s/100 ml/in2
GF/D
675
121
2,7
2,2 s/100 ml/in2
GF/F
420
75
0,7
19 s/100 ml/in2
934-AH
435
64
1,5
3,7 s/100 ml/in2
EPM 2000
-
85
2
4,7 s/100 ml/in2
GMF 150 1 µm
(wielo-
warstwowy)
730
139
1,2
3,1 s/100 ml/in2
GMF 150 2 µm
(wielo-
warstwowy)
750
149
2,4
1,5 s/100 ml/in2
Filtry z włókna szklanego ze spoiwem
Typ
Grubość
(µm)
Gramatura
(g/m2)
Spoiwo
Współczynnik
przepływu
powietrza
GF 3362
500
130
nieorganiczne
34 s/100 ml/1,56
cm2
GF 6
350
80
nieorganiczne
40 s/100 ml/1,56
cm2
GF 8
350
80
nieorganiczne
12 s/100 ml/1,56
cm2
GF 9
350
70
nieorganiczne
27 s/100 ml/1,56
cm2
GF 92
350
70
nieorganiczne
27 s/100 ml/1,56
cm2
GF 10
350
70
organiczne
12 s/100 ml/1,56
cm2
Współczynnik retencji cząstek przy wydajności 98%
Filtry z włókna kwarcowego
Typ
Grubość
(µm)
Gramatura
(g/m2)
Nominalna retencja
cząstek w cieczy
(µm)*
Współczynnik
przepływu
powietrza
QM-A
450
85
2,2
6,4 s/100 ml/in2
QM-H (100%
czysty kwarc)
430
85
-
-
Współczynnik retencji cząstek przy wydajności 98%
Papiery filtracyjne do zastosowań technicznych
Papiery filtracyjne do zastosowań specjalnych
Typ
Grubość
(µm)
Gramatura
(g/m2)
Przepływ /
własność filtra
Nominalna
retencja cząstek
w cieczy (µm)*
Filtry
karbowane
0858
170
75
średni do szybkiego/
filtr ziarnisty
12
0858 ½
0860
170
75
średni do szybkiego/
filtr gładki
12
0860 ½
0903
140
65
wolny do średniego/
filtr gładki
7
0905
270
75
bardzo szybki/
filtr marszczony
25
0905 ½
1574
160
90
średni do szybkiego
12
1574 ½
2294
1500
556
szybki/ wytrzymały na
mokro, gruby
15
2589 a
430
200
średni do szybkiego/
wytrzymały na mokro
12
2589 c
750
400
wolny do średniego/
wytrzymały na mokro
8
2589 d
1000
500
wolny do średniego/
wytrzymały na mokro, 
gruby
6
520 a
300
90
bardzo szybki/ bardzo
wytrzymały na mokro,
marszczony
18
520 a ½
520 bil
500
135
bardzo szybki/ 
wytrzymały na mokro,
marszczony, gruby
19
520 bil ½
Shark Skin
170
44
wolny do średniego/
wytrzymały na mokro, 
marszczony, cienki
12
 
Współczynnik retencji cząstek przy wydajności 98%
Typ
Grubość
(µm)
Gramatura
(g/m2)
Przepływ /
własność filtra
Przykład zastosowania
3000
160
68
szybki / filtr gładki
Przemysł cukrowniczy
3459
300
75
szybki/
filtr marszczony
Jednostki Venema
512 ½
160
84
filtr
niskofosforowy
Analiza gleby
2555 ½
170
75
średni do
szybkiego
Badania słodu i piwa
287 ½
360
154
Papier z ziemią okrzemkową
0048
860
130
Przemysł spożywczy
72
800
195
Papier z węglem aktywnym
2. Wykorzystaj poniższe tabele w celu wybrania najodpowiedniejszego produktu. Tabele stanowią zestawienie typowych właściwości różnych rodzajów filtrów papierowych i filtrów z włókna szklanego.