Filtry kapsułowe i dyski

Filtry/odgazowywacze in-line wody i rozpuszczalników w filtracji fazy ruchomej HPLC

Kapsuły węglowe Carbon Cap do adsorpcji zanieczyszczeń z powietrza i wody

Filtry wentylacyjne HEPA-Vent i HEPA-Cap do filtracji powietrza i gazów

Filtry kapsułowe Polycap TC do filtracji krytycznych roztworów wodnych

Filtry kapsułowe Polydisc i Polycap SPF do filtracji surowicy

Filtry kapsułowe Polydisc i Polycap AS do roztworów wodnych

Filtry kapsułowe Polydisc i Polycap GW do filtracji wód gruntowych

Filtry kapsułowe Polydisc i Polycap HD do roztworów trudnych do sączenia

Filtry kapsułowe Polydisc, ReZist 50mm i Polycap TF do filtracji roztworów agresywnych

Filtry wentylacyjne PolyVent

Filtry zabezpieczające pompy próżniowe VacuGuard