Kapsuły węglowe do adsorpcji zanieczyszczeń z powietrza i wody

Whatman Carbon Cap

Whatman Carbon Cap