Sterylne membrany ME

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne -
0.2 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 0.2 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne -
0.45 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 0.45 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne -
0.8 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 0.8 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne -
1.2 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 1.2 µm