Stalowy spiek z pierścieniem do AS220

Część zamienna do AS220.