Sterylne membrany ME

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 0.2 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 0.2 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 0.45 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 0.45 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 0.8 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 0.8 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 1.2 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 1.2 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 3 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 3 µm