Sterylne membrany ME do podajnika Butler

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 0.2 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 0.2 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 0.45 µm

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne - 0.45 µm