Dobra filtracja to forma sztuki

Filtracja w testach uwalniania

Testy te dostarczają krytycznych informacji o uwalnianiu leku - szybkości uwalniania aktywnej substancji farmaceutycznej (API) z leku w postaci stałej - istotnego parametru dla farmaceutycznej kontroli jakości (pharma QC) i badania leku. Celem każdego testu uwalniania leków jest określenie ilości rozpuszczonego API w wybranych punktach czasowych z naczynia zawierającego rozpuszczony lek. Filtracja odgrywa kluczową rolę, ponieważ zatrzymuje proces uwalniania poprzez rozdzielenie składników nierozpuszczonych od rozpuszczonego w roztworze leku. Czynność ta może być zautomatyzowana lub wykonywana ręcznie.
Filtracja w testach uwalniania

Przewodnik po subtelnym świecie filtracji.

Przygotowanie próbki i filtracja są kluczem do uzyskania dokładnych wyników przy każdej analizie.

Dlaczego decyzja o wyborze filtrów jest taka ważna?

Przygotowanie próbki i filtracja są kluczem do uzyskania dokładnych wyników przy każdej analizie.
Ścieki
Filtracja zatrzymuje proces uwalniania, gwarantując dokładny pomiar w danym, konkretnym punkcie czasowym. Umożliwia tym samym analizę próbki w celu określenia ilości rozpuszczonego leku.
Ścieki

Słabsza jakość filtra oznacza:

Potencjalną obecność substancji ekstrahowalnych
Wzrost ciśnienia wstecznego
Skrócona żywotność kolumn
Uszkodzenie sprzętu HPLC
Ryzyko dłuższego przestoju w pracy

Coś jeszcze?

Niedokładne wyniki
Częstsze wymiany kolumn
Opóźnienia spowodowane powtórkami

Wsparcie wszystkich wymagań w zakresie testów uwalniania

Wykorzystaj filtry Whatman™ w swojej analizie

Wysoka kompatybilność
Najwyższa odzyskiwalność leku
Niska zawartość substancji ekstrahowalnych
Cytiva posiada w ofercie szeroki zakres mediów filtracyjnych, co umożliwia optymalny dobór materiałów dla Twojej analizy.
Szeroka oferta filtrów pomaga zapewnić optymalny dobór filtra dla danej próbki w celu minimalizacji wiązania, umożliwiając jednocześnie uzyskanie wysokiego poziomu odzyskiwalności API (aktywnej substancji farmaceutycznej).
Cytiva oferuje szeroki zakres membran w celu minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia roztworu.

Piękno testów uwalniania z filtrami Whatman™

Jeśli wybierzesz filtry Whatman™ możesz oczekiwać:
Rzetelnych wyników
Ochrony aparatury
Wybór właściwego filtra membranowego pomaga zapewnić wiarygodne wyniki i dokładne działanie aparatury - dzięki czemu można osiągnąć:
Twoja aparatura analityczna jest bardzo ważna i cenna. Każdy przestój spowodowany zablokowaniem lub uszkodzeniem kolumn może wpłynąć na wyniki i koszty. Inwestycja w wysokiej jakości filtry oznacza:
Stałą kontrolę jakości
Zwiększone prognozy zachowań in vivo
Wysoką powtarzalność
Zwiększoną żywotność kolumn i aparatury
Zwiększoną swoistość w profilach uwalniania
Efektywniejsze metody badania leków
Redukcję kosztów przestoju

Schemat decyzyjny dla testów uwalniania

Testy uwalniania mogą być wykonywane manualnie lub automatycznie. Obie metody wymagają uwzględnienia wielu czynników przy wyborze najbardziej odpowiedniego filtra. Użyj niniejszego schematu decyzyjnego, aby znaleźć filtr odpowiedni dla Twojej aplikacji.
Filtracja w testach uwalniania

Jak dobrać prawidłowy filtr do testów uwalniania?

Zastanów się nad następującymi kwestiami:
Rozmiar porów i wydajność
Ładunek filtra
Wybór właściwego filtra membranowego pomaga zapewnić wiarygodne wyniki i dokładne działanie aparatury - dzięki czemu można osiągnąć:
Wybór właściwego filtra membranowego pomaga zapewnić wiarygodne wyniki i dokładne działanie aparatury - dzięki czemu można osiągnąć:
Adsorpcja
Kompatybilność chemiczna
Substancje ekstrahowalne
Rozpuszczona substancja czynna (API) nie powinna być adsorbowana na filtrze podczas klarowania, gdyż prowadzi to do błędów w oznaczeniach ilościowych. Membrany z regenerowanej celulozy charakteryzują się minimalną adsorpcją.
pH, siła jonowa i środki powierzchniowo czynne powinny być zwalidowane dla Twojego medium filtracyjnego. Rozważ wybór membrany o szerokiej kompatybilności chemicznej, takiej jak regenerowana celuloza, hydrofilowy PTFE czy PVDF.
Zakłócenia w wykrywaniu analitów stają się problemem, jeśli adsorbowane są na tej samej długości fali co API. Używaj materiałów filtracyjnych o niskiej zawartości substancji ekstrahowalnych, takie jak regenerowana celuloza.
Ze względu na formę artykułu dostępny jest on jedynie w wersji desktopowej. Poniżej możesz zapoznać się z artykułem w formacie pdf.

Odkryj najwyższej jakości filtry do testów uwalniania Whatman™. Dowiedz się więcej na stronie producenta.

Więcej

8-kanałowe płytki filtracyjne do stacji Agilent 850-DS

Jednorazowe płytki do stacji Agilent™ 850-DS DSS do automatycznego przygotowywania próbek w testach uwalniania.

Filtry strzykawkowe Whatman™ Roby

Filtry strzykawkowe Roby przeznaczone dla systemów zautomatyzowanych. Konstrukcja z polipropylenowej obudowy zapewnia płynny transport z obrotnicy do strefy filtracyjnej.

Zestaw walidacyjny Whatman™ Roby

Zestaw walidacyjny składa się z pięciu różnych filtrów strzykawkowych Roby. Tuby z 25 filtrami są przygotowane do natychmiastowej pracy w testerach tabletek. Zoptymalizowane dla systemów Sotax™, Caliper (Zymark™), Varian™ i Erweka™.

Przewodnik walidacyjny Whatman™ Roby

Aby znaleźć najlepszy filtr dla swojej aplikacji wykonaj trzy opisane procedury: wydajności, adsorpcji i wymywalności.
Niezależnie od tego, czy pracujesz przy analizach ścieków, wody pitnej, wód gruntowych czy powierzchniowych, posiadamy produkty i wiedzę, których potrzebujesz, aby sprostać wymaganiom swojego laboratorium: generowaniu wiarygodnych, powtarzalnych wyników i zwiększenia wydajności.

Dobór właściwego filtra do odpowiedniego zadania związanego z przygotowaniem próbki może stanowić istotną różnicę.

W ofercie Whatman™,
Cytiva łączy najszersze portfolio produktów filtracyjnych dostępnych na rynku z rozległą, dogłębną wiedzą na temat analiz i procesów filtrayjnych.

Porozmawiaj z nami, aby dowiedzieć się, która membrana jest dla Ciebie idealna i zacznij czerpać korzyści już dziś.
Pobierz lub przeczytaj artykuł w wersji pdf:
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych Sarstedt
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych SARSTEDT