Przygotowanie próbek HPLC

Analizy mikrobiologiczne
Przygotowanie próbek HPLC

Znaczenie przygotowania próbek HPLC

Filtracja zarówno próbek analitycznych, jak i roztworów fazy ruchomej za pomocą odpowiedniego filtra jest prostym i ekonomicznym sposobem ochrony kolumn HPLC i aparatury przed cząstkami stałymi. Filtracja próbki wydłuża żywotność injectora, zapobiega blokowaniu kapilar i chroni zawory pompy. Ochronne działanie odpowiednio dobranych jednostek filtracyjnych minimalizuje ilość przestojów aparatury, częstość konserwacji i związane z nimi koszty.

Zapoznaj się z e-bookiem Pall
Life Sciences "Analytical Sample Preparation".
Pobierz e-Book
Dobór jednostek filtracyjnych


Dobierz jednostkę filtracyjną do swojej analizy HPLC
Kapsuły filtracyjne

Kapsuły filtracyjne

Oferta kapsuł filtracyjnych i filtrów kapsułowych marki Pall™ Life Sciences i Whatman™
Filtry strzykawkowe

Filtry strzykawkowe

Oferta filtrów strzykawkowych marki Whatman™ i Pall™ Life Sciences

Rzetelne wyniki badań

Certyfikat HPLC gwarantuje, że badania analityczne nie będą zagrożone wpływem substancji ekstrahowalnych ze stosowanych materiałów filtracyjnych. Membrany Pall Life Sciences zostały przetestowane pod kątem kompatybilności z popularnymi rozpuszczalnikami HPLC: wodą, metanolem i acetonitrylem, przy użyciu ustalonych procedur HPLC. Niski poziom substancji ekstrahowalnych gwarantowany jest poprzez poddawanie weryfikacji produktów w promieniowaniu UV.
Aplikuj o próbki produktów
Rzetelne wyniki badań
Filtracja fazy ruchomej

Filtracja fazy ruchomej

Filtracja fazy ruchomej zarówno odgazowuje, jak i usuwa niepożądane cząstki stałe. Zanieczyszczenia mogą powodować zatykanie kolumn chromatograficznych, mogą powodować uszkodzenia zaworów pomp i blokować kapilary. Produkty Pall Life Sciences to proste i skuteczne urządzenia i membrany przeznaczone do filtracji fazy ruchomej.

Zapoznaj się z artykułem na stronie producenta.
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych Sarstedt
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych SARSTEDT