Badania cementu

Oferujemy szeroki zakres bezpopiołowych papierów filtracyjnych Whatman™ do wielu aplikacji w przemyśle cementowym, m.in. do analizy zawartości siarczanów oraz do analizy grawimetrycznej.

Filtry papierowe Whatman™ Grade 41 i 42 są powszechnie stosowane w analizie oznaczania zawartości siarczanów, standardowym teście jakościowym cementu.
Badania cementu

Produkty do analizy cementu

Filtry jakościowe Grade 1
Filtry jakościowe Grade 5
Filtry ilościowe Grade 40
Jakie badanie wykonujesz?
Jakiego produktu powinieneś użyć?
Oznaczanie substacji nierozpuszczalnych, SiO2
Oznaczanie KCl, NaCl, MnO, F-, CaO
Oznaczanie Cl-, CaO

Badania cementu w laboratoriach QC/QA

Badania fizyczne
Test Blaine'a
Analizy chemiczne
Związki nierozpuszczalne
Siarczany
Zawartość chlorków
Chlorek wapnia
Tlenek żelaza / Glin
Magnez

Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych Sarstedt
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych SARSTEDT