Standard IP
Energy Institute (wcześniej Institute of Petroleum)

Metoda Nazwa metody Typ próbki Technika analityczna Polecany produkt
IP 216 Standardowa metoda badania zanieczyszczeń pyłowych w paliwie lotniczym metodą liniowego poboru próbek Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna ME27 MCE 0.8µm 37mm gładkie
Zestaw filtracyjny GV050/2
Vacuguard
IP 309 Olej napędowy i paliwa do ogrzewania domowego. Wyznaczanie punktu zatkania zimnego filtra Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna Grade 3
IP 377 Metody badania ropy naftowej i jej produktów. Produkty naftowe. Oznaczanie glinu i krzemu w olejach opałowych. Metody absorpcyjnej spektroskopii atomowej emisyjnej i spektrometria atomowej emisyjnej z indukcyjnie sprzężoną plazmą Ropa; gaz i produkty petrochemiczne AAS; ICP Grade 40
IP 387 Standardowa metoda badania dla określenia tendencji do blokowania filtrów Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna GF/A; 13 mm
GF/A; 25mm
IP 4 Metody badania ropy naftowej i jej produktów. Oznaczanie popiołu Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna Grade 40
IP 415 Standardowa metoda badania zanieczyszczeń pyłowych w we frakcji średniej destylacji paliw metodą filtracji laboratoryjnej Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna NYL 0.8µm 47mm membrany
NYL 0.45µm 47mm membrany
Zestaw filtracyjny GV050/2
Vacuguard
IP 416 Oznaczanie siarczanów i azotanów w próbkach filtrów cząstek stałych z silników wysokoprężnych Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Chromatografia jonowymienna Anotop IC 0.2µm 10mm
IP 423 Standardowa metoda badania zanieczyszczeń pyłowych w paliwach lotniczych metodą filtracji laboratoryjnej Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna ME27 MCE 0.8µm 47mm gładkie
ME27 MCE 0.8µm 47mm z siatką
Vacuguard
IP 443 Ekstrakcja rozpuszczalnej frakcji organicznej (SOF) z cząstek stałych oleju napędowego zebranych na filtrach - metoda ekstrakcji Soxhleta Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Ekstrakcja GF/D; 10mm
IP 483 Oznaczanie osadów w ropie naftowej - metoda filtracji membranowej Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna GF/F; 47mm
Vacuguard
IP 618 Określenie tendencji do blokowania zimnego filtra Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna GF/A; 13 mm
GF/A; 25mm