Filtracja w przemyśle cukrowniczym

Filtracja w cukrownictwie

Filtracja w cukrownictwie

Filtracja w przemyśle cukrowniczym to podstawowa technika przygotowywania próbek i oczyszczania wykorzystywana na każdym etapie produkcyjnym oraz w pracy laboratoryjnej. Bibuły i membrany wykorzystywane są m.in. w klaryfikacji ekstraktu i soku buraczanego, przygotowaniu próbek przed analizą polarymetryczną, analizach mikrobiologicznych, oznaczaniu zabarwienia produktu, ważenia próbek i wielu innych analiz laboratoryjnych.

Zapoznaj się z broszurą w wersji pdf
Analiza jakościowa żywności i napojów

Analiza jakościowa żywności i napojów

Produkty filtracyjne Whatman™ zapewniają wydajną filtrację próbek w analizie żywności oraz napojów. Redukują liczbę zużywanych materiałów i pośrednich etapów filtracyjnych, zapewniając jednocześnie spójne i rzetelne wyniki badań analitycznych.
Pomiar zawartości azotu metodą Kjeldahla

Pomiar zawartości azotu metodą Kjeldahla

Badanie azotu jest jedną z najpowszechniejszych analiz m.in. przemysłu spożywczego, paszowego oraz w badaniach środowiskowych.
Katalog produktów do mikrobiologicznej kontroli jakości Pall

Produkty Pall Life Sciences do mikrobiologficznej kontroli jakości

Membrany Pall Life Sciences, lejki filtracyjne, podajniki, pompy, ławy filtracyjne zaprojektowane z myślą o prostocie obsługi, ułatwieniu prac analitycznych i zmniejszeniu ryzyka zanieczyszczenia.

Filtry specjalne 3459 dla przemysłu cukrowniczego

Filtry specjalne dla linii Venema, stosowane w metodzie z octanem ołowiu dla dalszego polarymetrycznego oznaczania cukru.


 • Średnica: 230 mm
 • Gramatura: 75 g/m2
 • Filtry celulozowe
 • Czas filtracji Herzberga: 55 s
Filtry specjalne 3459
Filtry membranowe

Filtry membranowe MCE

Filtry do rutynowych badań mikrobiologicznych oraz oznaczania zabarwienia cukru.


 • Dostępne również jako sterylne w wielu rozmiarach porów
 • Wysoki kontrast ułatwiający detekcję
 • Siateczka nie wpływająca na wzrost mikroorganizmów
 • Membrany biologicznie obojętne o dobrej stabilności termicznej
 • Jednolita struktura mikroporów zapewniająca wysokie przepływy

Filtry membranowe z czystej nitrocelulozy

Filtry m.in. do oznaczania zanieszczyszczeń stałych w cukrze.


 • Filtry wykonane z czystej 100% nitrocelulozy
 • Niski poziom substancji ekstrahowalnych
 • Wąski rozkład wielkości porów
 • Nie ma potrzeby układania membrany odpowiednią stroną
Filtry nitrocelulozowe
Papiery wagowe

Papiery wagowe

Pergaminowe łódeczki oraz papiery wagowe przeznaczone do poboru, transferu i roztwarzania w kwasie próbki wraz z łódeczką. Ułatwiają przeniesienie próbki na wagę. Nie zawierają substancji, które mogłyby wpłynąć na wynik analizy.


 • Szybki i bezpieczny transfer próbek
 • Bezpieczne i pewne odważanie próbek
 • Wykonane z niskoazotowego papieru pergaminowego
 • Nie zawierają lepiszczy i dodatków chemicznych
 • Roztwarzają się w kwasie bez pozostałości, nie mają wpływu na analizę

Filtry ilościowe

Bezpopiołowe bibuły filtracyjne ilościowe Grade 42. Przeznaczone do analizy grawimetrycznej i przygotowania próbek do analizy instrumentalnej. Spośród wszystkich bezpopiołowych papierów filtracyjnych Whatman™, charakteryzują się retencją najdrobniejszych cząstek.


 • Filtry bezpopiołowe: maksymalna zawartość popiołu 0.007%
 • Retencja drobnych cząstek (2,5 μm), ochrona wrażliwej aparatury
 • Czas filtracji Herzberga: 1870 s
 • Rekomendowane do przygotowania próbek w analizach krytycznych
Filtry ilościowe
Filtry jakościowe

Filtry jakościowe

Filtry uniwersalne Grade 0858 o średnio szybkim przepływie i średniej retencji stosowane m.in. do filtracji ekstraktów, syropów itp.


 • Średnio szybki przepływ i średnia retencja
 • Zwiększona powierzchnia filtra - większy ładunek filtracji
 • Zaprojektowane dla każdego zastosowania technicznego
 • Wykonane z wysoko rafinowanej celulozy
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych Sarstedt
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych SARSTEDT