Prężny biznes

Wprowadzanie zmian poprzez zaangażowanie całej firmy.

Model kołowy wydłuża żywotność produktów

Nadszedł czas, aby przedsiębiorstwa odeszły od liniowych modeli "weź - wytwórz - wyrzuć" na rzecz modeli kołowych. Cytiva właśnie to robi. W jaki sposób? Projektujemy produkty i wprowadzamy je do obiegu tak, aby przedłużyć ich żywotność. Ponownie wykorzystujemy lub poddajemy recyklingowi materiały, aby nie trafiały na wysypiska i do spalarni.


Najważniejsze cechy:


Nowe energooszczędne fabryki

Rozwijamy się, aby sprostać zapotrzebowaniu klientów, a to oznacza budowę nowych obiektów. Te nowe obiekty odzwierciedlają nasz cel, jakim jest projektowanie z uwzględnieniem efektywności energetycznej i wodnej, stosowanie inteligentnych materiałów i innowacyjnego wzornictwa. Signy Park, otwarty w 2021 r., spełnia kryteria szwajcarskiej międzynarodowej normy platynowej w zakresie efektywności energetycznej, Minergie 2020.

 

Najważniejsze cechy:


  • 100% energii odnawialnej, w większości pochodzącej z paneli słonecznych

Zrównoważony projekt

Innowacje w zakresie zrównoważonych produktów wymagają solidnych ram opartych na holistycznym spojrzeniu na cykl życia produktu - od surowców i zaopatrzenia, przez produkcję i dystrybucję, po użytkowanie i utylizację. W naszym sposobie myślenia przechodzimy od modelu liniowego - "weź - wytwórz - wyrzuć" - do modelu kołowego. Wspieramy inicjatywy przedstawione w naszym Akceleratorze Innowacji Cytiva i będziemy współpracować z klientami i dostawcami z całego świata tak, aby te i inne pomysły stały się rzeczywistością.


Najważniejsze cechy:


  • 3,8 mln USD zainwestowane w sześć zrównoważonych, innowacyjnych inicjatyw prowadzonych przez pracowników

Odpowiedzialne zaopatrzenie

Dążymy do przejrzystości naszych działań, nawet tych pozostających poza naszą bezpośrednią kontrolą. Wszyscy nasi dostawcy muszą sprawdzać, czy ich standardy w zakresie ochrony środowiska, pracy, praw człowieka i przeciwdziałania korupcji odzwierciedlają nasze oczekiwania określone w Kodeksie postępowania dla dostawców firmy Danaher.

 

Najważniejsze cechy:


  • 48% naszych dostawców posiada status Srebrny lub wyższy w systemie EcoVadis (patrz schemat po prawej)
  • W ciągu niespełna 6 miesięcy 20% naszych strategicznych dostawców przedstawiło już oceny zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem systemu EcoVadis

Dostawcy


  • Od wszystkich sprzedawców strategicznych wymagamy przekazywania danych dotyczących wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem narzędzia sprawozdawczego EcoVadis.