Prosperujący ludzie

Pozytywny wpływ na zdrowie i społeczeństwo przy jednoczesnym zwiększaniu różnorodności pomaga ludziom w ich rozwoju.

Promowanie zdrowia i społeczeństwa

Obiecujemy, że dzięki naszej wspólnej wiedzy, głosowi i pasji będziemy poprawiać jakość życia i zmieniać ludzkie zdrowie. Obiecujemy wspierać i sponsorować tych, którzy znajdują się na froncie badań, produkcji i opieki nad pacjentami w naszych społecznościach i na całym świecie.

Integracja i różnorodność

Obiecujemy, że nigdy nie przestaniemy myśleć w nowoczesny sposób. Pomagając wzbogacać naszą branżę o większą różnorodność, wspierając pracowników w realizacji ich pełnego potencjału, bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, sprawność fizyczną czy orientację seksualną, kształtujemy firmę, która jest na wskroś ludzka.


Cele Cytivy do 2025 roku:


  • 50% stanowisk zawodowych i kierowniczych pełnionych przez kobiety.
  • 35% stanowisk zawodowych i kierowniczych w Stanach Zjednoczonych pełnionych przez osoby kolorowe.