Kwitnąca planeta

To, jak poradzimy sobie ze zmianą klimatu i niedoborem zasobów, pomoże naszej planecie w rozwoju.

Ograniczanie śladu węglowego

Obiecujemy stawić czoła zmianom klimatycznym. Dzięki zwiększeniu wydajności energetycznej, przejściu na odnawialne źródła energii i przemyślanemu transportowi zmniejszamy naszą emisję dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych.


Cele Cytivy do 2025 roku:


  • 100% obiektów zasilanych wyłącznie energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.
  • 100% pary wodnej, ogrzewania i chłodzenia wytwarzane jest ze źródeł odnawialnych.

Przeczytaj więcej o transporcie Carbon-neutral

Drugie życie tworzyw sztucznych

Obiecujemy w sposób efektywny wykorzystywać tworzywa sztuczne. Robimy to, wprowadzając nowe rozwiązania i pomagając naszym klientom w zarządzaniu odpadami. Dzięki tym działaniom zmniejszamy nasz wpływ na klimat i poprawiamy wykorzystanie surowców.


Cele Cytivy do 2025 roku:


  • 50% wykorzystywanych produktów i komponentów jednorazowego użytku jest przeznaczona do recyklingu.

Przemyślane pakowanie

Obiecujemy, że przyłączymy się do re-rewolucji. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które pozwalają na przemyślane pakowanie produktów, redukcję, ponowne wykorzystanie i recykling, zminimalizujemy nasz ślad i dostarczymy klientom produkt bardziej wartościowy.


Cele Cytivy do 2025 roku:


  • 50% opakowań transportowych nadaje się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.
  • 50% opakowań plastikowych jest wytwarzanych z materiałów pochodzących z recyklingu.
  • 50% opakowań drewnianych, papierowych i kartonowych jest wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskanych w sposób zrównoważony z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.

Odpowiedzialne używanie wody

Obiecujemy, że będziemy dbać o obieg słodkiej wody - jednego z najcenniejszych zasobów Ziemi. Ograniczamy zużycie wody, poprawiamy jakość wody w naszych zakładach i wprowadzamy rozwiązania, które pomagają naszym klientom w przeprowadzaniu testów zgodnie z rygorystycznymi normami.


Cele Cytivy do 2025 roku:


  • 15% poprawa efektywności wykorzystania wody w całej działalności w porównaniu z poziomem bazowym w roku 2019.

Recykling nie-recyklingowalnych

Współpracujemy z firmą TerraCycle w ramach pierwszego w branży programu pilotażowego, którego celem jest recykling 500 000 filtrów strzykawkowych w Stanach Zjednoczonych w ciągu pierwszego roku.

Czystsze oceany

Współpracujemy z Bankiem Tworzyw Sztucznych, w celu usunięcia i recyklingowi 30 ton plastiku znajdującego się w oceanach.

Świat pełen drzew

Współpracujemy z OneTreePlanted, sadząc drzewa w celu odnowy ekosystemów drzew na całym świecie.