Filtry celulozowe

Filtry o zastosowaniu ogólnym

Filtry o zastosowaniu ogólnym

Standardowe filtry jakościowe

Standardowe filtry jakościowe

Bezpopiołowe filtry ilościowe

Bezpopiołowe filtry ilościowe

Bezpopiołowe filtry ilościowe - wzmocnione

Bezpopiołowe filtry ilościowe - wzmocnione

Niskopopiołowe filtry ilościowe - wzmocnione

Niskopopiołowe filtry ilościowe - wzmocnione

Papiery filtracyjne wytrzymałe w stanie mokrym

Papiery filtracyjne wytrzymałe w stanie mokrym

Specjalne filtry celulozowe

Specjalne filtry celulozowe

Filtry fałdowane

Filtry fałdowane
Filtry stożkowe i składane na cztery

Filtry stożkowe i składane na cztery