Filtry strzykawkowe Puradisc do przygotowywania próbek analitycznych

Puradisc Aqua 30 dla DOC

Filtry strzykawkowe Puradisc Aqua 30 dla DOC

Puradisc z membraną z octanu celulozy (CA)

Filtry strzykawkowe Puradisc z filtrem z octanu celulozy

Puradisc z membraną z azotanu celulozy (CN)

Filtry strzykawkowe Puradisc z filtrem CN

Puradisc z filtrem szklanym (GMF)

Filtry strzykawkowe Puradisc z filtrem szklanym

Puradisc z filtrem nylonowym (NYL)

Filtry strzykawkowe Puradisc z filtrem nylonowym

Puradisc z filtrem z polieterosulfonu (PES)

Filtry strzykawkowe Puradisc z filtrem PES

Puradisc z filtrem polipropylenowym (PP)

Filtry strzykawkowe Puradisc z filtrem polipropylenowym

Puradisc z filtrem z polifluorku winylidenu (PVDF)

Filtry strzykawkowe Puradisc z filtrem PVDF

Puradisc z filtrem z politetrafluoroetylenu (PTFE)

Filtry strzykawkowe Puradisc z filtrem PTFE

Puradisc z filtrem z hydrofilowego politetrafluoroetylenu (H-PTFE)

Filtry strzykawkowe Puradisc z filtrem H-PTFE

Puradisc z filtrem z regenerowanej celulozy (RC)

Filtry strzykawkowe Puradisc z filtrem RC