Kapsuły węglowe do adsorpcji zanieczyszczeń z powietrza i wody

Whatman™ Carbon Cap

Whatman Carbon Cap

Carbon capsule

Carbon capsule