Mikropłytki filtracyjne 384-dołkowe

Mikropłytki AcroPrep 384-dołkowe 100 µl

Mikropłytki AcroPrep 384-dołkowe 100 µl

Mikropłytki Unifilter 384-dołkowe - 100 µl

Mikropłytki UNIFILTER 384-dołkowe - 100 µl