Bezpopiołowe ścinki filtracyjne

Bezpopiołowe środki wspomagające filtrację zwiększają szybkość filtracji poprzez koagulację osadów lub zawiesin w celu utworzenia grubej warstwy zachowujące się jak prefiltr na powierzchni zwykłego papieru filtracyjnego.
Whatman™ ashless filter aids enhance filtration speed by coagulating precipitates or suspensions to form a thick retentive “prefilter” layer on top of normal filter paper.

Easily dispersible, the clippings are of purity similar to that of Whatman™ ashless quantitative papers. It is supplied with a two-ended scoop for measuring 0.5 g or 2.5 g quantities.
Ścinki filtracyjne
Ash Content Max. 0.015%
Application It enhances filtration speed by coagulating precipitates or suspensions to form a thick retentive 'prefilter' ayer on top of normal filter paper.
Pack size 500 g
Product Product Name Pack size
1703-050 Ashless Clippings, ashless filter aid 500 g
Brak powiązanych dokumentów