Papiery wagowe Grade B-2

Papierki wagowe Grade B-2 rozpuszcza się bez żadnych pozostałości w roztworze kwasu, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach takich jak analiza azotu w glebie metodą Kjeldahla.
Grade B-2 Whatman™ weighing paper dissolves residue-free in acid solution, which is critical in applications such as Kjeldahl analysis of nitrogen in soil.

• Thin (0.04 mm) and lightweight (43 g/m˛)
• Transparent and smooth parchment surface
• Simple weighing out and sample transfer
• Reliable for quantitative transfer
• Range of sheet sizes for ease-of-use
• Low nitrogen paper that is residue-free for accurate chemical analysis

We also offers weighing boats for Kjeldahl analysis.

Sheet sizes
Packs of 500 Grade B-2 Whatman™ weighing paper are available in four sheet sizes:

• 76.2 × 76.2 mm (3 × 3 inch) sheets
• 101.6 × 101.6 mm (4 × 4 inch) sheets
• 152.4 × 152.4 mm (6 × 6 inch) sheets
• 304.8 × 304.8 mm (12 × 12 inch) sheets
Papiery wagowe Grade B-2
Product Product Name Dimensions
10347670 Kjeldahl Analysis Weighing Paper; Grade B-2; 12 × 12 in (500 sheets) 304.8 x 304.8 mm (12 x 12 in)
10347671 Kjeldahl Analysis Weighing Paper; Grade B-2; 3 × 3 in (500 sheets) 76.2 x 76.2 mm (3 x 3 in)
10347672 Kjeldahl Analysis Weighing Paper; Grade B-2; 4 × 4 in (500 sheets) 101.6 x 101.6 mm (4 x 4 in)
10347673 Kjeldahl Analysis Weighing Paper; Grade B-2; 5 × 6 in (500 sheets) 152.4 x 152.4 mm (6 x 6 in)
Brak powiązanych dokumentów