Standard NIOSH
National Institute for Occupational Safety and Health

Metoda Nazwa metody Typ próbki Technika analityczna Polecany produkt
NIOSH 2008 Kwas chlorooctowy Powietrze Chromatografia jonowymienna; detekcja konduktometryczna Puradisc PTFE 5µm 13mm;
NIOSH 2017 Anilina; o-Toluidyna i Nitrobenzen Powietrze Chromatografia gazowa; FID GF/A
NIOSH 2027 Ketony Powietrze Chromatografia gazowa; FID Puradisc PTFE 0.45µm;
NIOSH 2514 Anizydyna Powietrze HPLC; detekcja UV TE38 PTFE 0.45um membrany
NIOSH 2551 Nikotyna Powietrze Gas Chromatography; Npd GF/A
NIOSH 2559 Tlenek dekabromodifenylu Powietrze HPLC; detekcja UV QMA
NIOSH 2560 1-Nitropiren w cząstkach oleju napędowego Powietrze Chromatografia gazowa; detektor chemiluminescencyjny azotu GF/C 37mm
NIOSH 3507 Aldehyd octowy Powietrze HPLC; UV TE38 PTFE 5µm 37mm
NIOSH 3509 Związki aminoetanolu Powietrze Chromatografia jonowymienna; parowanie jonów [2;3] Puradisc H-PTFE 0.45µm
NIOSH 3510 Monometylohydrazyna Powietrze Spektrofotometria w świetle widzialnym Grade 1V
NIOSH 3514 Azyrydyna Powietrze HPLC; detekcja UV Grade 1V
NIOSH 3515 1;1-Dimethylhydrazine Powietrze Spektrofotometria w świetle widzialnym Grade 1V
NIOSH 5004 Hydrochinon Powietrze HPLC; detekcja UV ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 5008 Pyretryna Powietrze HPLC; detekcja UV GF/A 37mm
NIOSH 5009 Nadtlenek benzoilu Powietrze HPLC; detekcja UV ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 501 Cząstki stałe nie ujmowane w innych regulacjach; zawartość całkowita Powietrze Analiza grawimetryczna TE38 PTFE 5µm 37mm
NIOSH 5011 Tiomocznik etylenu Powietrze HPLC; detekcja UV ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 5012 EPN Powietrze Chromatografia gazowa; fotometria płomieniowa GF/A
GF/C 37mm
NIOSH 5013 Barwniki; benzydyna; 2-tolidyna; o-dianizydyna Powietrze HPLC; detekcja UV TE38 PTFE 5µm 37mm
NIOSH 5014 Chlorowane tetrafenyle (60% chloru) Powietrze Chromatografia gazowa; Detektory 63Ni Electron Capture GF/A 37mm
NIOSH 5016 Strychnina Powietrze HPLC; detekcja UV GF/A 37mm
Puradisc NYL 0.2µm
NIOSH 5017 Fosforan dibutylu Powietrze Chromatografia gazowa; detektor fosforu TE38 PTFE 5µm 37mm
NIOSH 5020 Ftalan di(2-etyloheksylu) Powietrze Chromatografia gazowa; FID ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 5025 Chlorowany tlenek difenylowy Powietrze Chromatografia gazowa; detektor elektrolityczno-konduktometryczny ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 5026 Mgła olejowa: mineralna Powietrze Spektrofotometria w podczerwieni ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 5027 Rybawiryna Powietrze HPLC; detekcja UV GF/A 37mm
NIOSH 5029 4,4-Diaminodifenylometan Powietrze HPLC; detekcja elektrochemiczna i UV GF/A 37mm
NIOSH 5033 p-Nitroanilina Powietrze HPLC; detekcja UV ME27 MEC 0.8µm 37mm
NIOSH 5034 Fosforan tributylu Powietrze GC; detektory fosforu z filtrem ME27 MEC 0.8µm 37mm
NIOSH 5037 Fosforan tri-o-krezolu Powietrze GC; detektory fosforu z filtrem ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 5038 Fosforan trifenylu Powietrze GC; detektory fosforu ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 5039 Toksafen Powietrze Chromatografia gazowa; Detektory 63Ni Electron Capture ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 5040 Cząstki stałe w silnikach wysokoprężnych (jako węgiel pierwiastkowy) Powietrze Analiza termo-optyczna; detektory płomieniowo-jonowe (FID) QMA 37 mm
NIOSH 5041 Kapsaicyna i dihydrokapsaicyna Powietrze HPLC; detektor fluoroscencyjny GF/A 13 mm
Puradisc PTFE 0.45µm 4mm
NIOSH 5046 Chlorek tetrakis (hydroksymetylo) fosfoniowy Powietrze HPLC; detektor UV GF/A 37mm
Puradisc TF PTFE 0.45µm
NIOSH 5500 Glikol etylenowy Powietrze Chromatografia gazowa; FID GF/A13 mm
NIOSH 5502 Aldryna Powietrze Chromatografia gazowa; detektor elektrolityczno-konduktometryczny GF/A 37mm
NIOSH 5503 Polichlorobifenyle Powietrze Chromatografia gazowa; detektor wychwytu elektronów 63Ni GF/A 13 mm
NIOSH 5504 Związki cynoorganiczne Powietrze HPLC/Absorpcja atomowa; Piece grafitowe GF/A 37mm
NIOSH 5508 Kepone Powietrze Chromatografia gazowa; detektor wychwytu elektronów ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 5509 Benzydyna Powietrze HPLC; detektor UV GF/A 13 mm
NIOSH 5510 Chlordan Powietrze Chromatografia gazowa; detektor wychwytu elektronów ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 5512 Pentachlorofenol Powietrze HPLC; detekcja UV ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 5514 Demeton Powietrze Chromatografia gazowa; detektor fosforu ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 5518 Naftyloaminy; A i B Powietrze Chromatografia gazowa; FID GF/A 13mm
NIOSH 5519 Endryna Powietrze Chromatografia gazowa; FID ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 5525 Izocyjaniany całkowite Powietrze HPLC; UV/detekcja fluoroscencyjna GF/A
GF/C 37mm
Puradisc PTFE 0.45µm
NIOSH 5701 Rezorcyna Powietrze Chromatografia gazowa; FID GF/A
NIOSH 600 Cząstki stałe nie ujmowane w innych regulacjach; respirabilne Powietrze Grawimetria (ważenie filtra) TE38 PTFE 5µm 37mm
NIOSH 6001 Arsenowodór Powietrze Absorpcja atomowa; piec grafitowy ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 6004 Dwutlenek siarki Powietrze Chromatografia jonowymienna ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 6007 Karbonyl niklu Powietrze Absorpcja atomowa; piec grafitowy ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 6015 Amoniak Powietrze Spektrofotometria; absorpcja w świetle widzialnym ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 6016 Amoniak metodą chromatografii jonowymiennej Powietrze Chromatografia jonowymienna; detekcja konduktometryczna ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7013 Glin i jego związki; jako Al Powietrze Absorpcja atomowa; płomieniowa ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7020 Wapń i jego związki; jako Ca Powietrze Absorpcja atomowa; płomieniowa ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7024 Chrom i jego związki; jako Cr Powietrze Absorpcja atomowa; płomieniowa ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7027 Kobalt i jego związki; jako Co Powietrze Absorpcja atomowa; płomieniowa ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7029 Miedź (w pyle i dymie) Powietrze Absorpcja atomowa; płomieniowa ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7030 Cynk i jego związki; jako Zn Powietrze Absorpcja atomowa; płomieniowa ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7048 Kadm i jego związki; jako Cd Powietrze Absorpcja atomowa; płomieniowa ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7056 Bar; związki rozpuszczalne Powietrze Absorpcja atomowa; płomieniowa ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7074 Wolfram (rozpuszczalny i nierozpuszczalny) Powietrze Absorpcja atomowa; płomieniowa ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7082 Ołów metodą płomieniowej ASA Powietrze Absorpcja atomowa; płomieniowa ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7102 Beryl i jego związki; jako Be Powietrze Absorpcja atomowa; piec grafitowy ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7105 Ołów Powietrze ASA; piec grafitowy ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7300 Pierwiastki metodą ICP (spopielanie kwasem azotowym/podchlorowym) Powietrze Emisyjna spektroskopia atomowa sprzężona z plazmą argonową wzbudzaną indukcyjnie (ICP-AES) ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7301 Pierwiastki metodą ICP (spopielanie wodą królewską) Powietrze Emisyjna spektroskopia atomowa sprzężona z plazmą argonową wzbudzaną indukcyjnie (ICP-AES) ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7302 Pierwiastki metodą ICP (wytrawianie mikrofalowe) Powietrze Emisyjna spektroskopia atomowa sprzężona z plazmą argonową wzbudzaną indukcyjnie (ICP-AES) ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7303 Pierwiastki metodą ICP (wytrawianie metodą Hot Block/HCl/HNO3) Powietrze Emisyjna spektroskopia atomowa sprzężona z plazmą argonową wzbudzaną indukcyjnie (ICP-AES) ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7306 Pierwiastki w samplerach Cellulosic Internal Capsule Sampler Powietrze Emisyjna spektroskopia atomowa sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-AES) ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7400 Azbest i inne włókna metodą mikroskopii z kontrastem fazowym Powietrze Mikroskopia z kontrastem fazowym ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7402 Azbest metodą TEM Powietrze Transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7404 Izolacja celulozowa Powietrze Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) Nuclepore 25mm 0.45-1.2 um
NIOSH 7405 Kationy metali alkalicznych Na+ ; K+ ; Li+ Powietrze Chromatografia jonowymienna QMA 37mm
NIOSH 7601 Krzemionka krystaliczna metodą Vis Powietrze Spektrofotometria w świetle widzialnym ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7700 Ołów w powietrzu metodą Chemical Spot Test Powietrze Chemical Spot Test (Rhodizonate-Based) ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7701 Ołów za pomocą przenośnego ekstraktora ultradźwiękowego/ASV Powietrze Ekstrakcja ultradźwiękowa/ Anodowa Woltamperometria Strippingowa ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7702 Ołów za pomocą przenośnego analizatora XRF Powietrze Przenośny analizator XRF ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7703 Chrom sześciowartościowy za pomocą przenośnego spektrofotometru Powietrze Przenośny spektrofotometr ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7704 Beryl w powietrzu za pomocą przenośnego fluorometru Powietrze Przenośny fluorometr UV/VIS ME27 MCE 0.8µm 25 mm
ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7900 Arsen i jego związki; jako As (z wyjątkiem AsH3 i As2O3) Powietrze Absorpcja atomowa; płomieniowy generator arsenu ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7901 Trójtlenek arsenu; jako As Powietrze Absorpcja atomowa; piec grafitowy ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7902 Fluorki w aerozolu i gazie metodą ISE Powietrze Elektrody jonospecyficzne ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7905 Fosfor Powietrze Chromatografia gazowa; detektor fosforu ME27 MCE 0.8µm 37mm
NIOSH 7906 Fluorki cząsteczkowe i kwas fluorowodorowy metodą chromatografii jonowymiennej Powietrze Chromatografia jonowymienna (IC) z detekcją konduktometryczną WCN azotan celulozy 0.8µm 37mm
NIOSH 7907 Lotne kwasy metodą chromatografii jonowymiennej (chlorowodór; bromowodór; kwas azotowy) Powietrze Chromatografia jonowymienna (IC) z detekcją konduktometryczną QMA 37mm
NIOSH 7909 Kwasy nielotne (kwas siarkowy i kwas fosforowy) Powietrze Chromatografia jonowymienna (IC) z detekcją konduktometryczną QMA 37mm
NIOSH 8310 Metale w moczu Powietrze Emisyjna spektroskopia atomowa sprzężona z plazmą argonową wzbudzaną indukcyjnie (ICP-AES) ME27 MCE 0.8µm 47mm
NIOSH 8317 Anilina i o-toluidyna w moczu Powietrze HPLC z detekcją elektrochemiczną Anotop 10 0.2 µm 10mm
NIOSH 8326 Kwas S-benzylomerkapturowy i Kwas S-fenylomerkapturowy w moczu Powietrze HPLC - Tandemowa spektrometria mas (HPLC/MS) GF/F
NIOSH 8327 Cyklofosfamid; 4-ketocyklofosfamid i ifosfamid w moczu Powietrze HPLC - Tandemowa spektrometria mas (HPLC/MS) GF/F
NIOSH 9110 Beryl zebrany z powierzchni roboczych metodą fluorometryczną Powietrze Fluorometria UV/VIS ME27 MCE 0.8µm 47mm
NIOSH 9111 Metamfetamina metodą chromatografii cieczowej/spektrometrii masowej Powietrze Chromatografia cieczowa/spektrometria masowa Puradisc PES 0.45µm
NIOSH 9200 Herbicydy chlorowane i azotoorganiczne (płukanie dłoni) Powietrze Chromatografia  gazowa/ detektor wychwytu elektronów (GD/ECD) Puradisc PTFE 0.45µm
NIOSH 9201 Herbicydy chlorowane i azotoorganiczne (plaster na skórze) Powietrze Chromatografia  gazowa/ detektor wychwytu elektronów (GD/ECD) Puradisc PTFE 0.45µm
NIOSH 9202 Kaptan i tiofanat metylowy (płukanie dłoni) Powietrze HPLC; detektor UV Puradisc PTFE 0.45µm 4mm
NIOSH 9205 Kaptan i tiofanat metylowy (plaster na skórze) Powietrze HPLC; detektor UV Puradisc PTFE 0.45 um 4mm
NIOSH 9212 Mitomycyna C na powierzchniach Powietrze HPLC - Tandemowa spektrometria mas (HPLC/MS) Grade 42 55 mm
GF/F