Filtry jakościowe Grade 597

Filtry standardowe stosowane w wielu rutynowych zastosowaniach analitycznych w różnych gałęziach przemysłu, takich jak badania żywności (np. oznaczanie zawartości tłuszczu) lub usuwanie dwutlenku węgla i zmętnienia z napojów (np. w analizie piwa).
A standard grade filter used for a wide variety of analytical routine applications in different industries like food testing (e.g., determination of fat content) or removal of carbon dioxide and turbidity from beverages (e.g., beer analysis).
Filtry jakościowe Grade 597
Filtry jakościowe Grade 597
Grade Grade 597 
Grade Type Standard 
Particle Retention in Liquid Max. 7 µm
Typical Thickness 180 µm
Basis Weight 85 g/m2
Filtration Speed (Herzberg) Approx. 140 s
Material Cellulose 
Alpha Cellulose Content Min. 98%
Properties Medium fast 
Application Used for a wide variety of analytical routine applications in different industries like food testing.
Product Product Name Format Dimensions
10311804 Grade 597 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 45 mm Circles 45 mm
10311807 Grade 597 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 55 mm Circles 55 mm
10311808 Grade 597 Seed Testing Paper; circle; 70 mm Circles 70 mm
10311809 Grade 597 Seed Testing Paper; circle; 90 mm Circles 90 mm
10311810 Grade 597 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 110 mm Circles 110 mm
10311811 Grade 597 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 125 mm Circles 125 mm
10311812 Grade 597 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 150 mm Circles 150 mm
10311814 Grade 597 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 185 mm Circles 185 mm
10311820 Grade 597 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 240 mm Circles 240 mm
10311822 Grade 597 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 320 mm Circles 320 mm
10311862 Grade 597 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 12.7 mm Circles 12.7 mm
Brak powiązanych dokumentów