Standard OIV
Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

Metoda Nazwa metody Typ próbki Technika analityczna Polecany produkt
OIV-AS312-07 Metoda oznaczania stosunku izotopów 13C/12C glicerolu w winach metodą chromatografii gazowej ze spalaniem lub wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z izotopową spektrometrią mas (GC-C-IRMS lub HPLCIRMS); metoda typu IV Wino GC; HPLC Puradisc H-PTFE 0.45µm
Puradisc PVDF 0.45µm
Vacuguard
RC55 RC 0.45µm
OIV-MA-AS2-08 Zmętnienie wina; metoda typu IV Wino Analiza nefelometryczna CN 0.1µm membrany
Vacuguard
OIV-MA-AS2-12 Metoda oznaczania stosunku izotopów 18O/16O wody w winach i moszczu; metoda typu II Wino IRMS OE66 CA 0.2µm
RC58 RC 0.2µm
Vacuguard
OIV-MA-AS311-01A Substancje redukujące; metoda typu IV Wino - Grade 2
Grade 2V
Grade 597
Grade 597 1/2
OIV-MA-AS311-03 Oznaczanie cukrów w winie metodą HPLC; metoda typu II Wino HPLC RC55 RC 0.45µm;
CN 0.45µm membrany
Vacuguard
OIV-MA-AS311-04 Stabilizacja moszczu w celu wykrywania dodatku sacharozy Wino HPLC/TLC Puradisc H-PTFE 0.45µm
Puradisc PVDF 0.45µm
Vacuguard
RC55 RC 0.45µm
OIV-MA-AS311-07 Połączone oznaczanie zawartości glukozy i fruktozy w winach metodą różnicową ph-metryczną; metoda typu III Wino pH-metria Grade 2
Grade 2V
Grade 597
Grade 597 1/2
OIV-MA-AS311-08 Oznaczanie całkowitej zawartości glukozy; fruktozy i sacharozy w winach metodą ph-metrii różnicowej; metoda typu IV Wino pH-metria Grade 2
Grade 2V
Grade 597
Grade 597 1/2
OIV-MA-AS312-01A Objętościowa zawartość alkoholu; metoda typu I Wino Densymetria Grade 2
Grade 2V
Grade 597
Grade 597 1/2
OIV-MA-AS312-03B Metanol; metoda typu IV Wino - RC55 RC 0.45µm
Vacuguard
OIV-MA-AS312-04 Glicerol i 2;3-butanodiol; metoda typu IV Wino Spektrometria Grade 2V
Grade 597 1/2
OIV-MA-AS313-04 Kwasy organiczne; metoda typu IV Wino HPLC RC55 RC 0.45µm;
CN 0.45µm membrany
Vacuguard
OIV-MA-AS313-09 Kwas cytrynowy; metoda enzymatyczna typu II Wino Spektrometria Grade 2V
Grade 597 1/2
OIV-MA-AS313-13A Kwas L-askorbinowy; metoda typu IV Wino Fluorometria Grade 2
Grade 2V
Grade 597
Grade 597 1/2
OIV-MA-AS313-16 Oznaczanie kwasów organicznych i anionów mineralnych w winach metodą chromatografii jonowymienną; metoda typu IV Wino IC Puradisc PES 0.45µm
OIV-MA-AS313-17 Oznaczanie kwasu szikimowego w winie metodą HPLC i detekcją UV; metoda typu II Wino HPLC Puradisc H-PTFE 0.45µm
Puradisc PVDF 0.45µm
Vacuguard
RC55 RC 0.45µm
OIV-MA-AS313-19 Oznaczanie głównych kwasów organicznych i siarczanów w winach metodą elektroforezy kapilarnej; metoda typu II dla kwasów organicznych; metoda typu III dla siarczanów Wino Elektroforeza kapilarna RC55 RC 0.45µm;
CN 0.45µm membrany
Vacuguard
OIV-MA-AS313-20 Oznaczanie zawartości kwasu sorbowego; benzoesowego i salicylowego w winie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej; metoda typu IV Wino HPLC Puradisc H-PTFE 0.45µm
Puradisc PVDF 0.45µm
Vacuguard
RC55 RC 0.45µm
OIV-MA-AS313-22 Równoczesne oznaczanie kwasu L-askorbinowego i kwasu D-izoaskorbinowego (kwasu erytrobowego) w winie metodą HPLC i detekcji UV; metoda typu II Wino HPLC Puradisc H-PTFE 0.45µm
Puradisc PVDF 0.45µm
Vacuguard
RC58 RC 0.2µm
OIV-MA-AS315-01 Aldehyd octowy; metoda typu IV Wino Spektrometria Grade 2
Grade 2V
Grade 5
Grade 5V
OIV-MA-AS315-05A Hydroksymetylofurfural (HMF); metoda typu IV Wino Kalorymetria Grade 2
Grade 2V
Grade 597
Grade 597 1/2
OIV-MA-AS315-07B Badanie sztucznych substancji słodzących; metoda typu IV Wino - Grade 2
Grade 2V

Grade 597
Grade 597 1/2
OIV-MA-AS315-10 Pomiar ochratoksyny A w winie po przejściu przez kolumnę immunoafektywną i HLPC z detekcją fluorescencyjną; metoda typu II Wino HPLC GF/A
Vacuguard
RC55 RC 0.45µm
OIV-MA-AS315-11 Oznaczanie metodą HPLC dziewięciu głównych antocyjanów w winie czerwonym i różowym; metoda typu II Wino HPLC Puradisc H-PTFE 0.45µm
Puradisc PVDF 0.45µm
Vacuguard
RC55 RC 0.45µm
OIV-MA-AS315-18 Analiza amin biogennych w moszczu i winach metodą HPLC; metoda typu II Wino HPLC RC55 RC 0.45µm;
CN 0.45µm membrany
Vacuguard
OIV-MA-AS315-24 Oznaczanie lizozymu w winie metodą wysokosprawnej elektroforezy kapilarnej; metoda typu IV Wino Elektroforeza kapilarna Grade 2
Grade 2V
Grade 597
Grade 597 1/2
OIV-MA-AS322-12 Kryteria dla metod ilościowego oznaczania ołowiu w winie; metoda typu II Wino - Grade 2
Grade 2V
Grade 597
Grade 597 1/2
OIV-MA-AS323-01A Oznaczanie arsenu w winie metodą absorpcyjne spektrometrii atomowej; metoda typu IV Wino Spektrometria ASA Grade 40
Grade 41
Grade 42
OIV-MA-AS323-08 Oznaczanie pozostałości pestycydów w winie po ekstrakcji z zastosowaniem metody Quechersa; metoda typu II Wino GC/MS; LC/MS Puradisc NYL 0.45µm
Vacuguard
RC55 RC 0.45µm
OIV-MA-AS323-09 Oznaczanie natamycyny w winach; metoda typu IV Wino HPLC Puradisc PTFE 0.2µm
Vacuguard
RC55 RC 0.45µm
OIV-MA-AS4-01 Analiza mikrobiologiczna win i moszczu. Wykrywanie; różnicowanie i oznaczanie liczby mikroorganizmów; metoda typu IV Wino Analiza mikrobiologiczna ME24 MCE 0.2µm z siatką
ME25 MCE 0.45µm z siatką
Vacuguard
RC55 RC 0.45µm
OIV-MA-BS-04 Referencyjna metoda oznaczania rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu w napojach spirytusowych pochodzenia winiarskiego: pomiar metodą densytometrii elektronicznej; metoda typu II Wino Densymetria elektroniczna Grade 2
Grade 2V
Grade 597
Grade 597 1/2
OIV-MA-BS-06 Gęstość alkoholi i napojów alkoholowych metodą densymetrii elektronicznej Wino Densymetria elektroniczna Grade 2
Grade 2V
Grade 597
Grade 597 1/2
OIV-MA-BS-08 Spektroskopia w bliskiej podczerwieni Wino Spektroskopia Grade 2
Grade 2V
Grade 597
Grade 597 1/2
OIV-MA-BS-11 Oznaczanie zawartości cukrów w napojach spirytusowych pochodzenia winiarskiego; metoda typu II Wino HPLC Puradisc H-PTFE 0.45µm
Puradisc PVDF 0.45µm
Vacuguard
RC55 RC 0.45µm
OIV-MA-BS-16 Oznaczanie głównych związków wyekstrahowanych z drewna podczas dojrzewania napojów spirytusowych pochodzenia winiarskiego; metoda typu II Wino HPLC Puradisc H-PTFE 0.45µm
Puradisc PVDF 0.45µm
Vacuguard
RC55 RC 0.45µm
OIV-MA-BS-26 Pomiar intensywności barwy; metoda typu IV Wino Spektrometria Grade 2
Grade 2V
Grade 597
Grade 597 1/2
OIV-MA-BS-27 Wyznaczanie charakterystyki chromatycznej; metoda typu IV Wino Spektrometria Grade 2
Grade 2V
Grade 597
Grade 597 1/2
OIV-MA-BS-28 Pomiar mętności metodą nefelometryczną; metoda typu IV Wino Metoda optyczna CN 0.1µm membrany
Vacuguard
OIV-MA-F1-02 Hydroksymetylofurfural (HMF) metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej; metoda typu IV Wino HPLC Puradisc H-PTFE 0.45µm
Puradisc PVDF 0.45µm
Vacuguard
RC55 RC 0.45µm
OIV-MA-F1-08 Właściwości chromatyczne; metoda typu IV Wino Spektrometria RC55 RC 0.45µm;
CN 0.45µm membrany
Vacuguard
OIV-MA-F1-13 Specyficzne metody analizy cukru gronowego; metoda typu IV Wino Spektrometria Grade 4