Standard ASBC
American Society of Brewing Chemists

Metoda Nazwa metody Typ próbki Technika analityczna Polecany produkt
ASBC Barley 3A Energia kiełkowania Piwo (jęczmień) Badanie materiału siewnego Grade 3621. 140x200
ASBC Barley 3C Zdolność do kiełkowania Piwo (jęczmień) Badanie materiału siewnego Grade 1. 90-mm
ASBC Barley 6 Ekstrakt Piwo (jęczmień) Grawimetria Grade 2V. 320-mm
ASBC Barley 7A Białka Piwo (jęczmień) Analiza Kjeldahla Grade 40. 240-mm.
Papiery wagowe Kjeldahla
ASBC Barley 8 Potencjalna siła diastatyczna Piwo (jęczmień) Grawimetria Grade 2V. 320-mm
ASBC Beer 11A Białka Piwo Analiza Kjeldahla Grade 40. 240-mm.
Papiery wagowe Kjeldahla
ASBC Beer 1B Próbkowanie Piwo Odgazowanie Grade 2V. 320-mm
ASBC Beer 20A Wapń Piwo Miareczkowanie Grade 40. 240-mm
ASBC Beer 20C Wapń Piwo Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 2V. 320-mm
ASBC Beer 21B Dwutlenek siarki Piwo Segmentowa analiza przepływu Grade 2V. 320-mm
ASBC Beer 23E Gorycz Piwo HPLC Puradisc 0.45µm. PTFE
GD/X 0.45µm. PTFE
Mini-Uniprep. PTFE. 0.45µm
ASBC Beer 29 Substancje lotne Piwo Chromatografia gazowa Grade 4. 240-mm
ASBC Beer 2B Ciężar właściwy Piwo Gęstościomierz cyfrowy Membrany z azotanu celulozy. 0.45µm. 50-mm
ASBC Beer 3 Ekstrakt pozorny Piwo Gęstościomierz cyfrowy Membrany z azotanu celulozy. 0.45µm. 50-mm
ASBC Beer 31 Wolny azot aminowy Piwo Segmentowa analiza przepływu Grade 2V. 320-mm
ASBC Beer 32 Lepkość Piwo Grawimetria Membrany z azotanu celulozy. 0.45µm. 50-mm
ASBC Beer 33 Kaloryczność Piwo Odgazowanie Grade 2V. 240-mm
Membrany z azotanu celulozy. 0.45µm. 50-mm
ASBC Beer 39C Chlorki Piwo Miareczkowanie Grade 4. 240-mm
ASBC Beer 41B Węglowodany Piwo HPLC Pop-Top Disc Filter Holder. 13-mm
GD/X. 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45-µm
ASBC Beer 42 Glin Piwo Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 4. 240-mm
ASBC Beer 43 Aniony (chlorkowe. fosforanowe i siarczanowe) Piwo Chromatografia jonowa Membrany nylonowe. 0.45-µm. 47-mm
Swin-Lok Disc Filter holder. 47-mm
Anotop IC 25. 0.2-µm
ASBC Beer 4D Alkohol Piwo Chromatografia gazowa Grade 114V. 240-mm
ASBC Beer 4F Alkohol Piwo Grawimetria Grade 2V. 320-mm
ASBC Beer 4G Alkohol Piwo Spektroskopia w bliskiej podczerwieni Grade 2V. 320-mm
ASBC Beer 8A Kwasowość całkowita Piwo Miareczkowanie Membrany z azotanu celulozy. 0.45µm. 50-mm
ASBC Brewers  Grains 4A and 4B Ekstrakt dostępny Piwo Grawimetria Grade 2V. 320-mm
ASBC Brewers  Grains 5A and 5B Ekstrakt rozpuszczalny Piwo Grawimetria Grade 2V. 320-mm
ASBC Cereals 4 Zawartość lipidów Piwo Analiza Soxhleta Gilzy celulozowe. 22x80
ASBC Cereals 5 Ekstrakt Piwo Grawimetria Grade 2V. 320-mm
ASBC Cereals 6 Białka Piwo Analiza Kjeldahla Grade 40. 240-mm.
Papiery wagowe Kjeldahla
ASBC Filter Aids 4 Żelazo Piwo Grawimetria Grade 1. 240-mm
ASBC Hops 14 α-Kwasy i β-kwasy Piwo (chmiel) HPLC Membrany nylonowe. 0.45-µm. 47-mm
Swin-Lok Disc Filter holder. 47-mm
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45µm
ASBC Hops 15 Iso-α-kwasy Piwo (chmiel) HPLC Puradisc 0.45-µm. PES
GD/X 0.45-µm. PES
Mini-Uniprep. PES. 0.45µm
ASBC Hops 16 Iso-α. α- i β-kwasy Piwo (chmiel) HPLC Puradisc 0.45-µm. Nylon
GD/X. 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45µm
ASBC Hops 3 Mszyce Piwo (chmiel) Grawimetria Grade 8 Ruled. 70-mm
ASBC Hops 9C and 9D Izomeryzowane ekstrakty chmielu Piwo (chmiel) HPLC Membrany nylonowe. 0.45-µm. 47-mm
Swin-Lok Disc Filter holder. 47-mm
GD/X 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45-µm
ASBC Malt 10C N-Nitrozoaminy Piwo (słód) Chromatografia gazowa Grade 2V. 320-mm
ASBC Malt 11 Dwutlenek siarki Piwo (słód) Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
ASBC Malt 14 Prekursor siarczku dimetylu Piwo (słód) Chromatografia gazowa Grade 1V. 320-mm
ASBC Malt 16 Aktywność enzymatyczna lipoksygenazy Piwo (słód) Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
ASBC Malt 4 Ekstrakt Piwo (słód) Grawimetria Grade 2V. 320-mm
ASBC Malt 6A and 6B Siła diastatyczna Piwo (słód) Grawimetria Grade 2V. 320-mm
ASBC Malt 7 A and B α- Amylaza Piwo (słód) Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
ASBC Malt 7 C and D α- Amylaza Piwo (słód) Zautomatyzowana analiza przepływu Grade 2V. 320-mm
ASBC Malt 8 Białka Piwo (słód) Analiza Kjeldahla Grade 40. 240-mm.
Papiery wagowe Kjeldahla
ASBC Malt 9 Kolor karmelu Piwo (słód) Grawimetria Grade 2V. 320-mm
ASBC Microbiological Control 1D Próbkowanie powietrza Piwo Mikrobiologia Filtry membranowe sterylne 0.45-µm. (0.2-µm alternatywnie)
ASBC Microbiological Control 2B Detekcja Piwo Mikrobiologia Filtry membranowe. 0.45-µm. sterylne
ASBC Microbiological Control 2C Detekcja Piwo Mikrobiologia Filtry membranowe. 0.45µm. z octanu celulozy lub azotanu celulozy z siateczką sterylne
ASBC Microbiological Control 5 Hodowla Piwo Mikrobiologia Filtry membranowe. 0.45-µm. sterylne
ASBC Sensory Analysis 14 Gorący słód parowy Piwo Grawimetria Grade 1573 1/2. 320-mm
ASBC Sugars and Syrups 13 Siła diastatyczna Piwo Analiza Soxhleta Grade 2V. 320-mm
ASBC Sugars and Syrups 14 Całkowite cukry redukujące Piwo Grawimetria Grade 2V. 320-mm
Grade 597 1/2. 320-mm
ASBC Sugars and Syrups 15 Sacharoza Piwo Grawimetria Grade 2V. 320-mm
Grade 597 1/2. 320-mm
ASBC Sugars and Syrups 18 Węglowodany ulegające fermentacji Piwo HPLC (kationowymienna) Membrany z mieszanych estrów celulozy. 0.45-µm. 47-mm
GD/X. 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45-µm
ASBC Wort 1 Próbkowanie Piwo (brzeczka) Grawimetria Grade 2V. 320-mm
ASBC Wort 10 A and B Białka Piwo (brzeczka) Analiza Kjeldahla Grade 40. 240-mm.
Papiery wagowe Kjeldahla
ASBC Wort 12A Wolny azot aminowy Piwo (brzeczka) Grawimetria Grade 2V. 320-mm
ASBC Wort 12B Wolny azot aminowy Piwo (brzeczka) Segmentowa analiza przepływu Grade 2V. 320-mm
ASBC Wort 13B Lepkość Piwo (brzeczka) Grawimetria Grade 2V. 320-mm
ASBC Wort 14B Sacharydy ulegające fermentacji Piwo (brzeczka) HPLC Mebrany z mieszanych estrów celulozy. 0.45-µm. 47-mm. Białe/3.1mm z czarną siateczką
ASBC Wort 15 Magnez Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. 90-mm
ASBC Wort 16 Cynk Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. 90-mm
ASBC Wort 17 Białka Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
ASBC Wort 18A β-Glukan Piwo (brzeczka) Fluorescencja Cyclopore - membrany poliwęglanowe. 3-µm. 47-mm
ASBC Wort 18B β-Glukan Piwo (brzeczka) Segmentowa analiza przepływu Grade 2V. 320-mm
ASBC Wort 19 Węglowodany ulegające fermentacji Piwo (brzeczka) HPLC Membrany z mieszanych estrów celulozy. 0.45-µm. 47-mm
GD/X. 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45-µm
ASBC Wort 21 Kwas tiobarbiturowy Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis GF/C. 70-mm
ASBC Wort 22 Węglowodany (w brzeczce i piwie) Piwo (brzeczka) HPLC Grade 2V. 320-mm
Puradisc 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45µm
ASBC Wort 23B Gorycz Piwo (brzeczka) Segmentowa analiza przepływu Grade 1V. 320-mm
ASBC Wort 23C Iso-α-kwasy Piwo (brzeczka) HPLC Puradisc 0.45-µm. Nylon
GD/X. 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45µm
ASBC Wort 25 Szybkie oznaczanie barwy słodu Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Grade 1573 1/2. 320-mm
Puradisc 0.45-µm. PTFE
GD/X 0.45-µm. PTFE
ASBC Wort 2B Ciężar właściwy Piwo (brzeczka) Grawimetria Grade 2V. 320-mm
ASBC Wort 5 Ekstrakt drożdży fermentujących Piwo (brzeczka) Grawimetria Grade 2V. 320-mm
ASBC Wort 8 pH Piwo (brzeczka) Grawimetria Grade 2V. 320-mm
ASBC Wort 9B Filtry papierowe lub krążki Piwo (brzeczka) Grawimetria Membrany z azotanu celulozy. 0.45-µm
GF/C.
GD/X. 0.45-µm. PTFE lub PVDF