Standard ASTM
ASTM International (wcześniej American Society for Testing and Materials)

Metoda Nazwa metody Typ próbki Technika analityczna Polecany produkt
ASTM D1426-15 Standardowe metody badań azotu amonowego w wodzie Woda Spektrometria RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
GF/F
Grade 40
ASTM D1688-17 Standardowe metody badań miedzi w wodzie Woda Spektrometria ASA; spektroskopia GFAAS RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D1691-17 Standardowe metody badań cynku w wodzie Woda Spektrometria ASA RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D1886-14 Standardowe metody badań niklu w wodzie Woda Spektrometria ASA; spektroskopia GFAAS RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D2972-15 Standardowe metody badań arsenu w wodzie Woda Kalorymetria; spektroskopia GFAAS RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
TE36 PTFE 0.45µm
ASTM D3223-17 Standardowa metoda badań całkowitej rtęci w wodzie Woda Atomowa Spektrometria Absorpcyjna w układzie zimnych par (CVAAS) RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D3372-17 Standardowa metoda badań molibdenu w wodzie Woda Spektrometria ASA RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
TE36 PTFE 0.45µm
Grade 542
ASTM D3557-17 Standardowe metody badań kadmu w wodzie Woda Spektrometria ASA; spektroskopia GFAAS RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
Grade 542
ASTM D3559-15 Standardowe metody badań ołowiu w wodzie Woda Spektrometria ASA; spektroskopia GFAAS Grade 542
ASTM D3697-17 Standardowa metoda badań antymonu w wodzie Woda Spektrometria ASA; spektroskopia GFAAS TE36 PTFE 0.45µm
Grade 542
ASTM D3867-16 Standardowe metody badań azotynów i azotanów w wodzie Woda - RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
GF/C
934-AH
ASTM D3920-18 Standardowa metoda badań strontu w wodzie Woda Spektrometria ASA RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
Grade 542
ASTM D4190-15 Standardowa metoda badań pierwiastków w wodzie Woda Spektroskopia emisji atomowej przy użyciu plazmy prądu stałego (DCP) RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
Grade 542
TE36 PTFE 0.45µm
ASTM D4382-18 Standardowa metoda badań baru w wodzie Woda Spektrometria ASA; spektroskopia GFAAS RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
Grade 542
ASTM D513-16 Standardowe metody badań całkowitego i rozpuszczonego w wodzie dwutlentu węgla Woda Spektrometria RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D5257-17 Standardowa metoda badań rozpuszczonego chromu sześciowartościowego w wodzie Woda IC RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D6855-17 Standardowa metoda badań przy oznaczaniu mętności poniżej 5 NTU w trybie statycznym Woda - RC58 0.2µm
ASTM D7599-16 Standardowa metoda badania przy oznaczaniu dietanoloaminy; trietanolaminy; N-metylodietanoloaminy i N-etylodietanoloaminy w wodzie metodą monitorowania pojedynczej reakcji Woda Chromatografia cieczowa/tandemowa spektrometria masowa (LC/MS/MS) Puradisc PVDF 0.45µm 25mm
RC58 RC 0.2µm
ASTM D7725-17 Standardowa metoda badania dla ciągłego pomiaru mętności powyżej 1 NTU Woda - RC58 0.2µm
ASTM D7731-17 Standardowa metoda badania przy oznaczaniu eteru monobutylowego glikolu dipropylenowego i eteru monobutylowego glikolu etylenowego w wodzie morskiej Woda Chromatografia cieczowa/tandemowa spektrometria masowa (LC/MS/MS) Puradisc PVDF 0.45µm 25mm
RC58 RC 0.2µm
ASTM D8234-19 Standardowa metoda badania anionów w wodzie o wysokiej zawartości jonów metodą chromatografii jonowej z zastosowaniem tandemowego tłumienia przewodności i detekcji UV Woda IC Anotop IC 0.2µm
ASTM D857-17 Standardowa metoda badań glinu w wodzie Woda Spektrometria RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
Grade 542
Grade 42
ASTM D859-16 Standardowa metoda badań krzemionki w wodzie Woda Spektrometria RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM C114 - 18 (part 11) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej cementu hydraulicznego Część 11 - pięciotlenek fosforu Cement Analiza grawimetryczna Grade 41
Grade 40
ASTM C114 - 18 (part 12) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej cementu hydraulicznego Część 12 - dwutlenek tytanu Cement Analiza grawimetryczna Grade 41
Grade 40
ASTM C114 - 18 (part 16) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej cementu hydraulicznego Część 16 - tlenku magnezu Cement Analiza grawimetryczna Grade 41
Grade 40
ASTM C114 - 18 (part 17) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej cementu hydraulicznego Część 17 - siarka Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
Grade 42
ASTM C114 - 18 (part 20) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej cementu hydraulicznego Część 20 - tlenek manganu Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
ASTM C114 - 18 (part 21) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej cementu hydraulicznego Część 21 - chlorki Cement Analiza grawimetryczna Grade 41; 90mm
ASTM C114 - 18 (part 22) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej cementu hydraulicznego Część 22 - substancje organiczne rozpuszczalne w chloroformie Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
ASTM C114 - 18 (part 23) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej cementu hydraulicznego Część 23 - tlenek wapnia Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
ASTM C114 - 18 (part 25) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej cementu hydraulicznego Część 25 - tlenek magnezu (metoda alternatywna) Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
ASTM C114 - 18 (part 27) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej cementu hydraulicznego Część 27 - dwutlenek tytanu Cement Analiza grawimetryczna Grade 40; 70mm
Grade 40; 90mm
ASTM C114 - 18 (part 28) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej cementu hydraulicznego Część 28 - pięciotlenek fosforu Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
ASTM C114 - 18 (part 30) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej cementu hydraulicznego Część 30 - wolny tlenek wapnia Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
ASTM C114 - 18 (part 8) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej cementu hydraulicznego Część 8 - dwutlenek krzemu Cement Analiza grawimetryczna Grade 540
Grade 40
ASTM C114 - 18 (part 9) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej cementu hydraulicznego Część 9 - grupa hydroksyaminowa Cement Analiza grawimetryczna Grade 540
Grade 40
ASTM C114 - 18(part 19) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej cementu hydraulicznego Część 19 - tlenki sodu i potasu Cement Analiza grawimetryczna Grade 40; 90mm
ASTM C114 - 18(part 7) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej cementu hydraulicznego Część 7 - pozostałość nierozpuszczalna (metoda referencyjna) Cement Analiza grawimetryczna Grade 540
ASTM C204 -18e1 Standardowe metody badania stopnia rozdrobnienia cementu hydraulicznego przy użyciu aparatury do pomiaru przepuszczalności powietrza Cement metoda Blaine a Grade 40; 12.7mm
ASTM C25 - 19 (part 12) Standardowe metody badania w analizie chemicznej wapienia; wapna palonego i wapna hydratyzowanego Część 12 - tlenki (żelazo; glin; fosfor; tytan; mangan) Cement Analiza grawimetryczna Grade 540
ASTM C25 - 19 (part 13) Standardowe metody badania w analizie chemicznej wapienia; wapna palonego i wapna hydratyzowanego Część 13 - żelazo całkowite; metoda standardowa Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
Grade 41
ASTM C25 - 19 (part 14) Standardowe metody badania w analizie chemicznej wapienia; wapna palonego i wapna hydratyzowanego Część 14 - żelazo całkowite przy użyciu fenantroliny - metoda fotometryczna Cement Analiza grawimetryczna Grade 41
ASTM C25 - 19 (part 16) Standardowe metody badania w analizie chemicznej wapienia; wapna palonego i wapna hydratyzowanego Część 16 - tlenek wapnia metodą grawimetryczną Cement Analiza grawimetryczna Grade 41
ASTM C25 - 19 (part 17) Standardowe metody badania w analizie chemicznej wapienia; wapna palonego i wapna hydratyzowanego Część 17 - tlenek wapnia metodą wolumetryczną Cement Analiza grawimetryczna Grade 41
Grade 40
ASTM C25 - 19 (part 18) Standardowe metody badania w analizie chemicznej wapienia; wapna palonego i wapna hydratyzowanego Część 18 - tlenek magnezu Cement Analiza grawimetryczna Grade 41
Grade 40
ASTM C25 - 19 (part 23) Standardowe metody badania w analizie chemicznej wapienia; wapna palonego i wapna hydratyzowanego Część 23 - trójtlenek siarki Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
ASTM C25 - 19 (part 24) Standardowe metody badania w analizie chemicznej wapienia; wapna palonego i wapna hydratyzowanego Część 24 - siarka całkowita w reakcji z węglanem sodu Cement Analiza grawimetryczna Grade 41
ASTM C25 - 19 (part 26) Standardowe metody badania w analizie chemicznej wapienia; wapna palonego i wapna hydratyzowanego Część 26 - fosfor metodą molibdeno-wanadową Cement Analiza grawimetryczna Grade 41
ASTM C25 - 19 (part 27) Standardowe metody badania w analizie chemicznej wapienia; wapna palonego i wapna hydratyzowanego Część 27 - mangan metodą fotometryczną Cement Analiza grawimetryczna Grade 41
ASTM C25 - 19 (part 29) Standardowe metody badania w analizie chemicznej wapienia; wapna palonego i wapna hydratyzowanego Część 29 - wolna krzemionka Cement Analiza grawimetryczna Grade 41
ASTM C25 - 19 (part 31) Standardowe metody badania w analizie chemicznej wapienia; wapna palonego i wapna hydratyzowanego Część 31 - tlenek wapnia i magnezu (metoda alternatywna - miareczkowanie) Cement Analiza grawimetryczna Grade 41
ASTM C25 - 19 (part 8) Standardowe metody badania w analizie chemicznej wapienia; wapna palonego i wapna hydratyzowanego Część 8 - substancje nierozpuszczalne włącznie z dwutlenkiem krzemu Cement Analiza grawimetryczna Grade 540
ASTM C25 - 19 (part 9) Standardowe metody badania w analizie chemicznej wapienia; wapna palonego i wapna hydratyzowanego Część 9 - substancje nierozpuszczalne włącznie z dwutlenkiem krzemu (opcjonalna metoda z kwasem nadchlorowym) Cement Analiza grawimetryczna Grade 540
ASTM C471M - 20 (part 12) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej gipsu i produktów gipsowych (metryczne) Część 12 - Tlenek wapnia Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
ASTM C471M - 20 (part 11) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej gipsu i produktów gipsowych (metryczne) Część 11 - tlenki żelaza i glinu Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
Grade 41
ASTM C471M - 20 (part 13) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej gipsu i produktów gipsowych (metryczne) Część 13 - tlenek magnezu Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
ASTM C471M - 20 (part 14) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej gipsu i produktów gipsowych (metryczne) Część 14 - trójtlenek siarki Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
ASTM C471M - 20 (part 15) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej gipsu i produktów gipsowych (metryczne) Część 15 - chlorki Cement Analiza grawimetryczna Grade 41
ASTM C471M - 20(part 10) Standardowe metody badań dla analizy chemicznej gipsu i produktów gipsowych (metryczne) Część 10 - dwutlenek krzemu i inne substancje nierozpuszczalne w kwasach Cement Analiza grawimetryczna Grade 540
Grade 541
ASTM D1068-15 Standardowe metody badania zawartości żelaza w wodzie Woda Spektrometria ASA; spektroskopia GFAAS RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
TE36 PTFE 0.45µm
Grade 542
ASTM D1608-16 Standardowa metoda badania tlenków azotu w gazowych produktach spalania (procedury z kwasem fenolowo-disulfonowym) Powietrze Spektrofotometria Grade 1
Grade 2
papierki wskaźnikowe pH
ASTM D1687-17 Standardowe metody badania zawartości chromu w wodzie Woda Spektrometria RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm

Grade 542
ASTM D1739-98 (2017) Standardowa metoda badania pobierania i pomiaru opadu pyłu (cząstek stałych ulegających osadzeniu) Powietrze Analiza grawimetryczna Grade 4
Grade 41
ASTM D1783-01 Standardowe metody badania związków fenolowych w wodzie Woda Analiza fotometryczna; pomiar bezpośredni Grade 1V
Grade 2V
ASTM D1976-20 Standardowa metoda badania pierwiastków w wodzie metodą spektrometria atomowej emisyjnej sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie Woda ICP-AES TE36 PTFE 0.45µm
ASTM D2010/D2010M-98 (2017) Standardowe metody badań dla oceny całkowitej aktywności siarczanowej w atmosferze z zastosowaniem techniki z dwutlenkiem ołowiu Powietrze Analiza grawimetryczna Grade 1
Grade 2
GF/B
ASTM D2068 Standardowa metoda badania dla określenia tendencji do blokowania filtrów Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna GF/A; 13 mm
GF/A; 25mm
ASTM D2276 Standardowa metoda badania zanieczyszczeń pyłowych w paliwie lotniczym metodą liniowego poboru próbek Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna ME27 MCE 0.8µm 37mm gładkie
Zestaw filtracyjny GV050/2
Vacuguard
ASTM D2913-20 Standardowa metoda badania zawartości merkaptanów w atmosferze Powietrze Spektrofotometria ME27 MCE 0.8um
ME28 MCE 1.2µm
ASTM D2914-15 Standardowe metody badania zawartości dwutlenku siarki w atmosferze (metoda West-Gaeke) Powietrze Spektrofotometria RC60 1µm
ASTM D3082-15 Standardowa metoda badania zawartości boru w wodzie Woda Spektrometria RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
TE36 PTFE 0.45µm
ASTM D3241-20c Standardowa metoda badania stabilności termooksydacyjnej turbinowych paliw lotniczych Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna Grade 2V
ASTM D3267-20 Standardowa metoda badania dla rozdzielania i poboru stałych i rozpuszczalnych w wodzie gazowych fluorków w atmosferze (metoda filtra i impulsu płynnego) Powietrze Grade 2
Grade 1
ASTM D3279 Standardowa metoda badania nierozpuszczalnych związków n-heptanu Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna 934-AH; 32mm
Vacuguard
ASTM D3352-15 Standardowa metoda badania jonów strontu w wodzie słonej; wodzie morskiej i solankach Woda Spektrometria ASA RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D3373-17 Standardowa metoda badania zawartości wanadu w wodzie Woda Spektrometria RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
Grade 542
ASTM D3454-18 Standardowa metoda badania zawartości radu-226 w wodzie Woda - RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D3558-15 Standardowa metoda badania zawartości kobaltu w wodzie Woda Spektrometria ASA; spektroskopia GFAAS TE36 PTFE 0.45µm
Grade 542
ASTM D3561-16 Standardowa metoda badania jonów litu; potasu i sodu w wodzie słonej; morskiej i solankach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej Woda Spektrometria ASA RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D3645-15 Standardowa metoda badania zawartości berylu w wodzie Woda Spektrometria ASA; spektroskopia GFAAS Grade 542
ASTM D3651-16 Standardowa metoda badania zawartości baru w wodzie słonej; wodzie morskiej i solankach Woda Spektrometria ASA RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D3824-20 Standardowe metody badań dla ciągłego pomiaru tlenków azotu w otoczeniu lub w miejscu pracy metodą chemiluminescencji Powietrze TE36 PTFE 0.45µm
WTP PTFE 0.5µm
ASTM D3859-15 Standardowa metoda badania zawartości selenu w wodzie Woda Spektrometria ASA; spektroskopia GFAAS TE36 PTFE 0.45µm
Grade 542
ASTM D3865-09 Standardowa metoda badania zawartości plutonu w wodzie Woda Spektrometria GF/C
934-AH
ASTM D3866-18 Standardowa metoda badania zawartości srebra w wodzie Woda Spektrometria ASA; spektroskopia GFAAS TE36 PTFE 0.45µm
Grade 542
ASTM D3869-15 Standardowe metody badania jonów jodkowych i bromkowych w wodzie słonej; wodzie morskiej i solankach Woda Metody wolumetryczna i kalorymetryczna Grade 1
ASTM D3919-15 Standardowe oznaczanie pierwiastków śladowych w wodzie Woda spektroskopia GFAAS RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D3972-09 Standardowa metoda badania zawartości izotopu uranu w wodzie metodą radiochemiczną Woda - Grade 40
ASTM D3977-97 Standardowe metody oznaczania stężenia osadów w próbkach wody Woda Filtracja 934-AH
ASTM D3986-17 Standardowa metoda badania zawartości baru w solankach; wodzie morskiej i słonej Woda DCP-AES RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
Grade 542
ASTM D4055-04 (2019) Standardowa metoda badania zawartości nierozpuszczalnych związków pentanu metodą filtracji membranowej Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna ME27 MCE 0.8µm 47mm gładkie
Zestaw filtracyjny GV050/2
Vacuguard
ASTM D4130-15 Standardowa metoda badania jonów siarczanowych w wodzie słonej; wodzie morskiej i solankach Woda Fotometria RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D4185-17 Standardowa metoda oznaczania metali na stanowisku pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej Powietrze FAAS ME27 MCE 0.8µm 37mm
ME27 MCE 0.8µm 25mm
ASTM D4198-20 Standardowe metody oceny padów absorbcyjnych stosowanych z filtrami membranowymi do analizy i wzrostu bakteriologicznego Woda Analiza mikrobiologiczna ME25 MCE 0.45µm 47mm z siatką sterylne
ASTM D4291 - 04(2017) Standardowa metoda badania śladowych ilości glikolu etylenowego w zużytym oleju silnikowym Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna NYL 0.45µm 47mm membrany
Vacuguard
ASTM D4327-17 Standardowa metoda badania anionów w wodzie metodą chromatografii jonowej Woda IC Anotop IC 0.2µm
ASTM D4458-15 Standardowa metoda badania chlorków w wodzie słonej; wodzie morskiej i solankach Woda - RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D4532-15 Standardowa metoda badania pyłu respirabilnego w atmosferze na stanowisku pracy przy użyciu próbników cyklonowych Powietrze GF/A
ASTM D4600-95 (2016) Standardowa metoda oznaczania cząstek stałych rozpuszczalnych w benzenie na stanowisku pracy Powietrze Analiza grawimetryczna GF/A 37mm
Puradisc PTFE 0.45µm
Puradsic PTFE 1µm
ASTM D4691-17 Standardowe oznaczanie pierwiastków w wodzie metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej Woda Spektrometria ASA RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D4740 - 20 Standardowa metoda badania czystości i kompatybilności pozostałości w paliwach metodą testu punktowego Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Test punktowy (optyczny) Grade 2; 55mm
ASTM D4765-13 (2018) Standardowa metoda oznaczania fluorków w  miejscu pracy za pomocą elektrod jonoselektywnych Powietrze Potencjometria ME27 MCE 0.8µm
Grade 3
17Chr
ASTM D4807 - 05(2020) Standardowa metoda badania osadów w ropie naftowej z zastosowaniem filtracji membranowej Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna NYL 0.45µm 47mm membrany
Vacuguard
ASTM D482 Standardowa metoda badania popiołu z produktów naftowych Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna Grade 40
ASTM D4856-11 (2016) Standardowa metoda oznaczania oparów kwasu siarkowego w miejscu pracy osadzonych na filtrach z mieszanych estrów celulozy (analiza chromatograficzna jonów) Powietrze Chromatografia jonowymienna QMC
MCE
PTFE membrany
Puradisc PTFE 0.2µm
ASTM D4898-16 Standardowa metoda badania nierozpuszczalnych zanieczyszczeń płynów hydraulicznych metodą grawimetryczną Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna ME25 MCE 0.45µm 25mm gładkie
ME25 MCE 0.45µm 47mm gładkie
TE36 PTFE 0.45µm 25mm
TE36 PTFE 0.45µm 47mm
ASTM D4952 Standardowa metoda badania w jakościowej analizie aktywnych odmian siarki w paliwach i rozpuszczalnikach (Doctor test) Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna Grade 40
ASTM D5012-20 Standardowa praktyka przygotowania materiałów używanych do gromadzenia i przechowywania mokrej zawartości składników atmosferycznych Powietrze Puradisc 25 PES 0.45µm 25mm
ASTM D511-14 Standardowe metody badania zawartości wapnia i magnezu w wodzie Woda Spektrometria RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
Grade 542
Grade 42
ASTM D5149-02 (2016) Standardowa metoda badania ozonu w atmosferze: pomiar ciągły metodą chemiluminescencji etylenu Powietrze Chemiluminescencja WTP PTFE 1µm
TE37 PTFE 1µm
ASTM D5156-02 (2016) Standardowe metody badań dla ciągłych pomiarów ozonu w środowisku; na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach (absorpcja ultrafioletowa) Powietrze UV WTP PTFE 1µm
TE37 PTFE 1µm
ASTM D516-16 Standardowa metoda badania jonów siarczanowych w wodzie Woda Spektrometria RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D5246-19 Standardowa metoda badania dla izolacji i oznaczania liczby Pseudomonas aeruginosa w wodzie Woda Analiza mikrobiologiczna ME25 MCE 0.45µm 47mm z siatką sterylne
ASTM D5392-19 Standardowa metoda badania dla izolacji i oznaczania liczby Escherichia coli w wodzie wg procedury filtracji membranowej dwuetapowej Woda Analiza mikrobiologiczna ME25 MCE 0.45µm 47mm z siatką sterylne
ASTM D5438-17 Standardowa praktyka zbierania pyłu podłogowego do analizy chemicznej Powietrze Analiza grawimetryczna QMA
QMC
ASTM D5452-20 Standardowa metoda badania zanieczyszczeń pyłowych w paliwach lotniczych metodą filtracji laboratoryjnej Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna ME27 MCE 0.8µm 47mm gładkie
ME27 MCE 0.8µm 47mm z siatką
Vacuguard
ASTM D5755-09 (2014)e1 Standardowa metoda pobierania próbek w warunkach mikropróżni i pośredniej analizy pyłu w transmisyjnej mikroskopii elektronowej pod kątem obecności azbestu Powietrze TEM ME24
ME25
ME27 MCE membrany
Nuclepore membrany
ASTM D5835-20 Standardowa praktyka pobierania próbek emitowanych ze źródeł stacjonarnych w celu automatycznego określania stężenia gazów Powietrze QMA
QMC
WTP PTFE 1µm
TE37 PTFE 1µm
ASTM D5836-20 Standardowa metoda oznaczania 2;4-diizocyjanianotoluenu (2;4-TDI) i 2;6-diizocyjanianotoluenu (2;6-TDI) na stanowisku pracy (metoda 1-2 PP) Powietrze HPLC QMA
QMC 37mm
Puradisc PVDF 0.2µm
ASTM D5907-18 Standardowe metody badania substancji filtrowalnych (całkowita substancja stała rozpuszczona) i substancji niefiltrowalnych (zawiesina całkowita) w wodzie Woda Filtracja GF/C
934-AH
ASTM D5932-20 Standardowa metoda badania do oznaczania 2;4-diizocyjanianotoluenu (2;4-TDI) i 2;6-diizocyjanianotoluenu (2;6-TDI) w powietrzu (metodą z użyciem 9-(N-metyloaminometylo)antracenu (MAMA) na stanowisku pracy Powietrze HPLC GF/A
PTFE membrany
Grade 40
Puradisc 0.2um PVDF
ASTM D6217-18 Standardowa metoda badania zanieczyszczeń pyłowych w we frakcji średniej destylacji paliw metodą filtracji laboratoryjnej Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna NYL 0.8µm 47mm membrany
NYL 0.45µm 47mm membrany
Zestaw filtracyjny GV050/2
Vacuguard
ASTM D6281-15 Standardowa metoda badania stężenia azbestu w powietrzu i w pomieszczeniach określana metodą bezpośredniego transferu w transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) Powietrze TEM Nuclepore 0.4µm
ME25 ME 0.45µm membrany
ASTM D6327-10 (2016) Standardowa metoda oznaczania stężenia produktów rozpadu radonu oraz oznaczanie poziomu roboczego w pomieszczeniach poprzez aktywne samplowanie próbek na filtrach Powietrze Scyntylacja ME27 MCE 0.8µm 25mm
ME27 MCE 0.8µm 37mm
ASTM D6348-12 (2020) Standardowa metoda oznaczania związków gazowych za pomocą spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR) Powietrze FTIR GF/A
QMA
QMC
ASTM D6371-17a Olej napędowy i paliwa do ogrzewania domowego. Wyznaczanie punktu zatkania zimnego filtra Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna Grade 3
ASTM D6420-18 Standardowa metoda oznaczania gazowych związków organicznych metodą chromatografii gazowa ze spektrometrią mas Powietrze GC/MS GF/A
QMA
QMC
ASTM D6508-15 Standardowa metoda oznaczania rozpuszczonych anionów nieorganicznych w matrycach wodnych z zastosowaniem kapilarnej elektroforezy jonowej i elektrolitu chromianowego Woda Elektroforeza kapilarna RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D6560-17 Standardowa metoda oznaczania asfaltenów (nierozpuszczalne związki heptanu) w ropie naftowej i produktach naftowych Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Ekstrakcja Grade 42; 110mm
Grade 42; 125mm
ASTM D6561-20 Standardowa metoda badania do oznaczania monomerów i oligomerów diizocyjanianu heksametylenu (HDl) w powietrzu przy użyciu (metoksy-2-fenylo-1)piperazyny (MOPIP) na stanowisku pracy Powietrze HPLC GF/A
NL17 NYL 0.45 µm
Puradisc PVDF 0.45µm 4mm
ASTM D6562-20 Standardowa metoda badania do oznaczania gazowego diizocyjanianu heksametylenu (HDI) w powietrzu z użyciem  9-(N-metyloaminometylu)antracenu (MAMA) na stanowisku pracy Powietrze HPLC GF/A
NL17 NYL 0.45 µm
Puradisc PVDF 0.45µm 4mm
ASTM D6698-14 Standardowa metoda badania dla pomiaru on-line mętności poniżej 5 NTU w wodzie Woda - RC58 0.2µm
ASTM D6794 Standardowa metoda oznaczania wpływu na filtrowalność olejów silnikowych po poddaniu ich działaniu różnych ilości wody i długiego (6 h) czasu ogrzewania Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna Grade 4
ASTM D6877-13 (2018) Standardowa metoda monitorowania spalin z silników wysokoprężnych na stanowisku pracy Powietrze FID QMC
ASTM D6919-17 Standardowa metoda oznaczania rozpuszczonych metali alkalicznych i kationów metali ziem alkalicznych oraz jonów amonowych w wodzie i ściekach metodą chromatografii jonowymiennej Woda IC RC55 RC 0.45µm
RC58 RC 0.2µm
ASTM D6994-15 Standardowa metoda oznaczania kompleksów cyjanków metali w ściekach; wodach powierzchniowych; gruntowych i wodzie pitnej z zastosowaniem chromatografii anionowymiennej z detekcją UV Woda Chromatografia anionowymienna Puradisc H-PTFE 0.2µm
Puradisc H-PTFE 0.45µm
Puradisc RC 0.2µm
RC55 RC 0.45µm
ASTM D7066-04 Standardowa metoda badania dimeru/trimeru chlorotrifluoroetylenu (S-316); oleju odzyskiwalnego i smaru oraz materiałów niepolarnych metodą oznaczania w podczerwieni Woda IR Grade 40 11cm
ASTM D7157 - 18 Standardowa metoda oznaczania trwałości wewnętrznej pozostałości zawierających asfalten; ciężkich olejów opałowych i ropy naftowej (rozdzielanie faz n-heptanu; detekcja optyczna) Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Detekcja optyczna GF/A 47mm
Vacuguard
ASTM D7201-06 (2020) Standardowa praktyka pobierania próbek i zliczania włókien przenoszonych w powietrzu; w tym włókien azbestu; na stanowisku pracy; z zastosowaniem mikroskopii fazowo-kontrastowej (z opcją transmisyjnej mikroskopii elektronowej) Powietrze PCM Membraclear
ASTM D7283-17 Standardowa metoda badania alfa i beta aktywności w wodzie z użyciem cieczowego licznika scyntylacyjnego Woda LSC RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
ASTM D7295-18 Standardowa praktyka pobierania próbek ze spalin i innych źródeł stacjonarnych w celu późniejszego oznaczania cyjanowodoru Powietrze Wstrzykowa analiza przepływowa GF/A
Puradisc 25 PES 0.45µm 25mm
ASTM D7296-18 Standardowa praktyka pobierania próbek pyłu zawieszonego metodą samplowania suchościeralnego w celu późniejszego oznaczania berylu i jego związków Powietrze ICP-AES; ICP/MS Grade 40
ASTM D7315-17 Standardowa metoda oznaczania mętności powyżej 1 NTU w trybie statycznym Woda - RC58 0.2µm
ASTM D7321 - 18a Standardowa metoda badania zanieczyszczenia cząsteczkowego mieszanki estrów biopaliw B100 i mieszanek biopaliw za pomocą filtracji laboratoryjnej Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna GF/F; 47mm
Vacuguard
ASTM D7391-20 Standardowa metoda kategoryzacji i kwantyfikacji struktur grzybów w powietrzu przy użyciu mikroskopii optycznej Powietrze Mikroskopia optyczna Grade 50 9cm
ASTM D7458-14 Standardowa metoda oznaczania berylu w glebie; skałach; osadach i popiele lotnym z zastosowaniem ekstrakcji bifluorkiem amonu i detekcji fluorescencyjnej Powietrze Fluorescencja Puradisc Nylon 0.45µm
ASTM D7501-18a Standardowa metoda oznaczania potencjału blokowania filtra paliwa przez mieszanki biodiesla (B100) w teście filtracji na zimno (CSFT) Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna GF/F; 47mm
ASTM D7579-09(2019) Standardowa metoda badania zawartości pirolitycznych substancji stałych w cieczach po pirolizie metodą filtracji w metanolu Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna GF/B
Vacuguard
ASTM D7597-16 Standardowa metoda oznaczania metylofosfonianu diizopropylu; dimetyloamidofosfonianu etylu; kwasu etylometylofosfonowego; kwasu izopropylometylofosfonowego; kwasu metylofosfonowego i kwasu pinakolylometylofosfonowego w wodzie metodą chromatografii cieczowej/tandemowej spektrometrii masowej Woda Chromatografia cieczowa/tandemowa spektrometria masowa (LC/MS/MS) Puradisc PVDF 0.45µm 25mm
RC58 RC 0.2µm
ASTM D7598-16 Standardowa metoda oznaczania tiodiglikolu w wodzie metodą chromatografii cieczowej/tandemowej spektrometrii masowej Woda Chromatografia cieczowa/tandemowa spektrometria masowa (LC/MS/MS) Puradisc PVDF 0.45µm 25mm
RC58 RC 0.2µm
ASTM D7600-16 Standardowa metoda oznaczania Aldicarbu; Karbofuranu; Oxamylu i Metomylu metodą chromatografii cieczowej/tandemowej spektrometrii masowej Woda Chromatografia cieczowa/tandemowa spektrometria masowa (LC/MS/MS) Puradisc PVDF 0.45µm 25mm
RC58 RC 0.2µm
ASTM D7644-16 Standardowa metoda oznaczania Bromadiolonu; Brodifacoum; Diphacinone i Warfaryny w wodzie metodą chromatografii cieczowej/tandemowej spektrometrii masowej Woda Chromatografia cieczowa/tandemowa spektrometria masowa (LC/MS/MS) Puradisc PVDF 0.45µm 25mm
RC58 RC 0.2µm
ASTM D7645-16 Standardowa metoda oznaczania Aldicarbu; Aldicarb-Sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Karbofuranu; Metomylu; Oxamylu i Thiofanoxu w wodzie metodą chromatografii cieczowej/tandemowej spektrometrii masowej Woda Chromatografia cieczowa/tandemowa spektrometria masowa (LC/MS/MS) Puradisc PVDF 0.45µm 25mm
RC58 RC 0.2µm
ASTM D7658-17 Standardowa metoda badania struktur grzybowych z taśmy metodą mikroskopową Powietrze Mikroskopia optyczna Grade 50 9cm
ASTM D7730-17 Standardowa metoda oznaczania sulfobursztynianu dioktylu (DOSS) w wodzie morskiej metodą chromatografii cieczowej/tandemowej spektrometrii masowej Woda Chromatografia cieczowa/tandemowa spektrometria masowa (LC/MS/MS) Puradisc PVDF 0.45µm 25mm
RC58 RC 0.2µm
ASTM D7773-19 Standardowa metoda oznaczania lotnych kwasów nieorganicznych (HCl; HBr i HNO3) z zastosowaniem filtracji próbek oraz chromatografii jonowymiennej Powietrze IC QMA
QMC 25mm lub 37mm
Puradisc 13 PTFE 0.45um
ASTM D7937-15 Standardowa metoda oznaczania in-situ mętności powyżej 1 NTU w wodzie powierzchniowej Woda - RC58 0.2µm
ASTM D7939-15 Standardowa metoda szybkiego radiochemicznego oznaczania Ameryku-241 w wodzie Woda - RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
Nuclepore 0.1µm 25mm
Cyclopore 0.1µm 25mm
ASTM D7979-20 Standardowa metoda oznaczania substancji per- i polifluoroalkilowych w wodzie; osadzie; dopływach; odpływach i œciekach metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas Woda Chromatografia cieczowa/tandemowa spektrometria masowa (LC/MS/MS) GD/X RC 0.2µm 25mm
RC58 RC 0.2µm
ASTM D8001-16e1 Standardowa metoda oznaczania azotu całkowitego; azotu całkowitego metodą Kjeldahla i fosforu całkowitego w wodzie oraz ściekach metodą chromatografii jonowymiennej Woda IC Puradisc H-PTFE 0.45µm 13mm
Puradisc H-PTFE 0.45µm 25mm
ASTM D8024-16 Standardowa metoda oznaczania chlorku (tri-n-butylo)-n-tetradecylofosfonowego (TTPC) w wodzie metod? chromatografii cieczowej/spektrometrii masowej Woda Chromatografia cieczowa/tandemowa spektrometria masowa (LC/MS/MS) Puradisc NYL 0.2µm 25mm
RC58 RC 0.2µm
ASTM D8025-16 Standardowa metoda oznaczania wybranych pestycydów w wodzie metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas Woda Chromatografia cieczowa/tandemowa spektrometria masowa (LC/MS/MS) Puradisc H-PTFE 0.45µm
Anotop LC 0.2µm
Nylon membrany 0.2µm
ASTM D8344-20 Standardowa praktyka wytrawiania difluorkiem amonu i kwasem azotowym próbek pyłu zawieszonego w powietrzu i próbek pyłu pobieranego chusteczkami do oznaczania metali i półmetali Powietrze Wytrawianie Puradisc Nylon 0.2um lub 0.45um
Puradisc PES 0.2um lub 0.45um
ASTM D858-17 Standardowa metoda badania zawartości manganu w wodzie Woda Spektrometria RC55 RC 0.45µm
OE67 CA 0.45µm
Grade 542
Grade 42
ASTM D874 - 13a(2018) Standardowa metoda badania popiołu siarczanowego z olejów smarowych i dodatków do olejów Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna Grade 40
ASTM E1644-17 Standardowa praktyka trawienia na gorąco próbek pyłu pobranych chusteczkami w celu oznaczenia ołowiu Powietrze Wytrawianie Grade 41
ASTM E1645-20a Standardowa praktyka przygotowania wysuszonych próbek farby poprzez wytrawianie na płycie grzewczej lub w lub wytrawiania mikrofalowe do dalszej analizy ołowiu Powietrze Wytrawianie Grade 40