Standard EPA
Environmental Protection Agency

Metoda Nazwa metody Typ próbki Technika analityczna Polecany produkt
EPA (CWA) Method 1003.0 Algi zielone; Selenastrum capricornutum; badanie wzrostu; toksyczność przewlekła Woda Badanie toksyczności GF/A
GF/C
MCE 0.2µm
EPA (CWA) Method 1103.1 Escherichia coli (E. coli) w wodzie metodą filtracji membranowej z wykorzystaniem podłoża membranowo-termotolerancyjnego Escherichia coli agar (mTEC) Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm
EPA (CWA) Method 1106.1 Enterokoki w wodzie metodą filtracji membranowej z wykorzystaniem podłoża Enterococcus-Esculin Iron Agar (mE-EIA) Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm
EPA (CWA) Method 120.1 Konduktywność (przewodność właściwa; µmhos w 25 °C) przy użyciu konduktometru Woda Konduktywność OE67 CA 0.45µm
Vacuguard
EPA (CWA) Method 1600 Enterokoki w wodzie metodą filtracji membranowej przy zastosowaniu agaru Enterococcus Indoxyl-D-Glucoside Agar (mEI) Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm
EPA (CWA) Method 1600 Enterokoki w wodzie metodą filtracji membranowej przy zastosowaniu agaru Enterococcus Indoxyl-D-Glucoside Agar (mEI) Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm
EPA (CWA) Method 1603 Escherichia coli (E. coli) w wodzie metodą filtracji membranowej przy zastosowaniu zmodyfikowanego podłoża membranowo-termotolerancyjnego Escherichia coli Agar (Modified mTEC) Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm
EPA (CWA) Method 1603 Escherichia coli (E. coli) w wodzie metodą filtracji membranowej przy zastosowaniu zmodyfikowanego podłoża membranowo-termotolerancyjnego Escherichia coli Agar (Modified mTEC) Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm
EPA (CWA) Method 1604 Ogólna liczba E. coli  i form coli w wodzie metodą filtracji membranowej przy użyciu techniki detekcji symultanicznej (MI Medium) Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm
EPA (CWA) Method 1605 Aeromonas in w wodzie oczyszczonej metodą filtracji membranowej przy użyciu Ampicillin-Dextrin Agar with Vancomycin (ADA-V). Metoda nie zatwierdzona przez 40 CFR Part 136 Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm;
Puradisc PES 0.2µm sterille
EPA (CWA) Method 1613 Tetra- i okta-chlorowane dioksyny i furany metodą rozcieńczenia izotopowego HRGC/HRMS Rev B Woda HRGC/HRMS GMF 150
GF/D
Vacuguard
EPA (CWA) Method 1614A Bromowane etery difenylowe w wodzie; glebie; osadach i tkankach metodą HRGC/HRMS Nie zatwierdzone przez 40 CFR Part 136 Woda HRGC/HRMS GMF 150 1µm 47mm
GF/D 47mm; 50mm; 150mm
GD/X PVDF 0.45µm 25mm
EPA (CWA) Method 1622 Cryptosporidium w wodzie metodą filtracji/IMS/FA Woda Filtracja; separacja immunomagnetyczna i zliczanie Nuclepore 1µm 25mm
Leje filtracyjne 3-częściowe ze spiekiem szklanym 25 mm
EPA (CWA) Method 1623 Cryptosporidium i Giardia w wodzie metodą filtracji/IMS/FA Woda Filtracja; separacja immunomagnetyczna i zliczanie Nuclepore 1µm 25mm
Leje filtracyjne 3-częściowe ze spiekiem szklanym 25 mm
EPA (CWA) Method 1625C Częściowo lotne związki organiczne metodą rozcieńczeń izotopowych GCMS Woda GC-MS Grade 41
EPA (CWA) Method 1627 Kinetyczna metoda badawcza do przewidywania jakości odwodnień kopalnianych Woda Badania kinetyczne OE67 CA 0.45µm
Vacuguard
EPA (CWA) Method 1630 Rtęć metylowa w wodzie metodą destylacji; etylacji wodnej; oczyszczania i wychwytywania oraz atomową spektroskopią fluorescencyjną zimnych par. Nie zatwierdzone przez 40 CFR Part 136 Woda AFS Polydisc GW 0.45µm
EPA (CWA) Method 1631 Rtęć w wodzie metodą utleniania; filtrowania i wychwytywania oraz atomową spektroskopią fluorescencyjną zimnych par; wersja E Woda AFS Polydisc GW 50mm
EPA (CWA) Method 1632 Związki arsenu w wodzie i tkankach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (Hydride Generation Quartz Furnace Atomic Absorption Spectrometr) Nie zatwierdzone przezr 40 CFR Part 136; Rev A Woda Spektrometria ASA Polydisc GW 0.45µm
EPA (CWA) Method 1636 Oznaczanie sześciowartościowego chromu metodą chromatografii jonowymiennej. Nie zatwierdzone przez 40 CFR Part 136 Woda IC Polydisc GW 0.45µm
Puradisc PES 0.45µm 13mm
Puradisc PES 0.45µm 25mm
EPA (CWA) Method 1637 Oznaczanie pierwiastków śladowych w wodach środowiskowych metodą prekoncentracji chelatowej i absorpcji atomowej w piecu grafitowym w stabilizowanej temperaturze. Nie zatwierdzone przez 40 CFR Part 136 Woda Absorpcja atomowa w piecu grafitowym Polydisc GW 0.45µm
EPA (CWA) Method 1638 Oznaczanie pierwiastków śladowych w wodach środowiskowych metodą spektrometrii mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie. Nie zatwierdzone przez 40 CFR Part 136 Woda MS Polydisc GW 0.45µm
EPA (CWA) Method 1639 Oznaczanie pierwiastków śladowych w wodach środowiskowych metodą absorpcji atomowej w piecu grafitowym w stabilizowanej temperaturze. Nie zatwierdzone przez 40 CFR Part 136 Woda Absorpcja atomowa w piecu grafitowym Polydisc GW 0.45µm
EPA (CWA) Method 1640 Oznaczanie pierwiastków śladowych w wodzie przy użyciu zatężania wstępnego i spektrometrii mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie. Nie zatwierdzone przez 40 CFR Part 136 Woda Plasma-MS Polydisc GW 0.45µm
Nuclopore 0.4µm 47mm;
Cyclopore 0.4µm 47mm;
CN 0.45µm 47mm
EPA (CWA) Method 1642 Kolifagi male-specific (F+) i somatyczne w wodach rekreacyjnych i ściekach przy zastosowaniu ultrafiltracji (UF) i procedury pojedynczej warstwy agarowej (SAL). Nie zatwierdzone przez 40 CFR Part 136 Woda SAL ME24 MCE 0.2µm sterylne
EPA (CWA) Method 1643 Kolifagi male-specific (F+) i somatyczne w ściekach wtórnych (nie poddawane dezynfekcji) wg procedury pojedynczej warstwy agarowej (SAL). Nie zatwierdzone przez 40 CFR Part 136 Woda SAL ME24 MCE 0.2µm sterylne
EPA (CWA) Method 1650 Adsorbowalne halogenki organiczne w procesie adsorpcji i miareczkowania kulometrycznego. Nie zatwierdzone przez 40 CFR Part 136 Rev C Woda Kulometria Nuclopore 0.4µm 25mm
Cyclopore 0.4µm 25mm
EPA (CWA) Method 1656 Oznaczanie pestycydów chloroorganicznych w ściekach komunalnych i przemysłowych Woda GC Grade 41
TE37 PTFE 1um
EPA (CWA) Method 1656 A Oznaczanie pestycydów chloroorganicznych w ściekach komunalnych i przemysłowych Woda GC Grade 44
TE37 PTFE 1um;
Grade 41 150mm
GF/D
EPA (CWA) Method 1657 Oznaczanie pestycydów fosforoorganicznych w ściekach komunalnych i przemysłowych Woda GC Grade 42
TE37 PTFE 1um;
Grade 41 150mm
EPA (CWA) Method 1657 A Oznaczanie pestycydów fosforoorganicznych w ściekach komunalnych i przemysłowych. Nie zatwierdzone przez 40 CFR Part 136 Woda GC Grade 44
TE37 PTFE 1um;
Grade 41 150mm
GF/D
EPA (CWA) Method 1658 Oznaczanie herbicydów fenoksykwasowych w ściekach komunalnych i przemysłowych Woda GC Grade 43
TE37 PTFE 1um
Grade 41 150mm
EPA (CWA) Method 1664A Materiał ekstrahowalny n-heksanem (HEM; olej i tłuszcz) oraz materiał ekstrahowalny n-heksanem poddany działaniu żelu krzemionkowego (SGTHEM; materiał niepolarny) metodą ekstrakcji i grawimetrii. Rev A Woda Analiza grawimetryczna Grade 40
RC55 RC 0.45µm
Vacuguard
EPA (CWA) Method 1664B Materiał ekstrahowalny n-heksanem (HEM; olej i tłuszcz) oraz materiał ekstrahowalny n-heksanem poddany działaniu żelu krzemionkowego (SGTHEM; materiał niepolarny) metodą ekstrakcji i grawimetrii. Rev B Woda Analiza grawimetryczna Grade 40
RC55 RC 0.45µm
Vacuguard
EPA (CWA) Method 1667 Formaldehyd; aldehyd izomasłowy i furfural w procesie derywatyzacji; a następnie wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Rev A Woda HPLC GF/F
Vacuguard
EPA (CWA) Method 1669 Pobieranie próbek wody środowiskowej w analizie metali śladowych dla kryteriów jakości wody EPA. Nie zatwierdzone przez 40 CFR Part 136 Woda - Polydisc GW 0.45µm
Polycap GW 75 0.45µm
Nuclopore 0.4µm 47mm
Cyclopore 0.4µm 47mm
EPA (CWA) Method 1682 Salmonella w osadach ściekowych na podłożu MSRV (zmodyfikowane podłoże Rappaport-Vassiliadisa) Woda Wzbogacanie kultur Puradisc PES 0.2µm sterille
EPA (CWA) Method 1698 Steroidy i hormony w wodzie; glebie; osadach i biosferze metodą HRGC/HRMS. Nie zatwierdzone przez 40 CFR Part 136 Woda HRGC/HRMS GF/D
Vacuguard
EPA (CWA) Method 180.1 Wyznaczanie mętności metodą nefelometryczną Woda Analiza nefelometryczna OE67 CA 0.45µm
Vacuguard
EPA (CWA) Method 200.15 Oznaczanie metali i pierwiastków śladowych w wodzie metodą ultradźwiękowej nebulizacji sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie - atomowa spektrometria emisyjna Woda Plasma-AES TE37 PTFE 0.45µm
Vacuguard
EPA (CWA) METHOD 200.5 Oznaczanie pierwiastków śladowych w wodzie pitnej przu użyciu plazmy indukcyjnie sprzężonej - atomowa spektrometria emisyjna. Rev 4.2 Woda AES OE67 CA 0.45µm
Vacuguard
EPA (CWA) Method 200.7 Oznaczanie metali i pierwiastków śladowych w wodzie i odpadach metodą spektrometrii emisyjnej w plazmie indukcyjnie sprzężonej Rev 4.4 Woda AES OE67 CA 0.45µm
Polydisc GW 50mm
Vacuguard
EPA (CWA) Method 200.8 Oznaczanie pierwiastków śladowych w wodach i odpadach metodą spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną Rev 5.4 Woda ICP-MS OE67 CA 0.45µm
Polydisc GW 50mm
Vacuguard
EPA (CWA) Method 200.9 Oznaczanie pierwiastków śladowych metodą absorpcji atomowej w stabilizowanym piecu grafitowym Rev 2.2 Woda Absorpcja atomowa w piecu grafitowym OE67 CA 0.45µm
Polydisc GW 50mm
Vacuguard
EPA (CWA) Method 218.6: Oznaczanie rozpuszczonego sześciowartościowego chromu w wodzie pitnej; wodach gruntowych i ściekach przemysłowych metodą chromatografii jonowymiennej Rev. 3.3 Woda IC Puradisc PES 0.45µm
EPA (CWA) Method 245.2 Rtęć (zautomatyzowana technika zimnych par) metodą absorpcji atomowej Woda Absorpcja atomowa TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
EPA (CWA) Method 245.7 Rtęć w wodzie metodą atomowej spektroskopii fluorescencyjnej zimnych par Rev 2.0 Woda Spektroskopia fluorescencyjna Polydisc GW 50mm
EPA (CWA) METHOD 300.0 Oznaczanie anionów nieorganicznych metodą chromatogrofii jonowymiennej Rev 2.1 Woda IC Puradisc PES 0.45µm
EPA (CWA) Method 335.4 Oznaczanie cyjanków całkowitych metodą kolorymetrii semi-automatycznej Rev. 1.0 Woda Kolorymetria Grade 2
EPA (CWA) Method 351.1 Azot; azot Kjeldhla; całkowity w analizatorach automatycznych Woda Kolorymetria GF/F
EPA (CWA) Method 352.1 Azot; azotany metodą spektrofotometryczną Woda Spektrofotometria Grade 6
EPA (CWA) Method 375.2 Oznaczanie siarczanów metodą automatycznej kolorymetrii Wersja 2.0 Woda Kolorymetria Grade 6
EPA (CWA) Method 420.1: Fenole (oznaczanie spektrofotometryczne; ręczne 4 AAP z destylacją) Woda Spektrofotometria Grade 2
RC55 RC 0.45µm
Vacuguard
EPA (CWA) Method 420.4 Oznaczanie całkowitej zawartości odzyskiwalnych fenoli metodą kolorymetrii półautomatycznej Rev 1.0 Woda Kolorymetria RC55 RC 0.45µm
EPA (CWA) Method 525.1 Oznaczanie związków organicznych w wodzie pitnej metodą ekstrakcji ciecz-ciało stałe i chromatografii gazowej/spektrometrii mas w kolumnie kapilarnej Rev 2.2 Woda GS/MS RC55 RC 0.45µm
EPA (CWA) Method 525.2 Oznaczanie związków organicznych w wodzie pitnej metodą ekstrakcji ciecz-ciało stałe i chromatografii gazowej/spektrometrii mas w kolumnie kapilarnej Rev 2.0 Woda GC/MS RC55 RC 0.45µm
Vacuguard
EPA (CWA) Method 547 Oznaczanie glifosatu w wodzie pitnej metodą bezpośredniej iniekcji HPLC; derywatyzacji kolumnowej i detekcji fluorescencyjnej Woda HPLC Puradisc PTFE 0;45µm 13mm;
Puradisc PTFE 0.45µm 25mm
Zestaw filtracyjny GV050/2
Nylon membrany 0.2µm 47mm
EPA (CWA) Method 548 Oznaczanie Endothallu w wodzie pitnej metodą derywatyzacji wodnej; ekstrakcji ciecz-ciało stałe i chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów Woda GC GF/C
Leje filtracyjne 3-częściowe
Vacuguard
EPA (CWA) Method 555 Oznaczanie kwasów chlorowych w wodzie przy użyciu HPLC z fotodiodowym detektorem UV wersja 1.0 Woda HPLC Puradisc NYL 0.45µm 25mm
Zestaw filtracyjny GV050/2

Nylon membrany 0.45µm 47mm
EPA (CWA) Method 605 Benzydyny Woda HPLC RC55 RC 0.45µm
EPA (CWA) Method 608.3: Chloroorganiczne pestycydy i PCB metodą GC/HSD Woda GC Grade 41
GF/B 90mm
EPA (CWA) Method 625.1: Zasady; związki obojętne i kwasy metodą GC/MS Woda GC/MS RC55 RC 0.45µm
EPA (CWA) Method 629 Oznaczanie cyjanazyny w ściekach komunalnych i przemysłowych Woda HPLC Puradisc H-PTFE 0.45µm 13mm;
Puradisc H-PTFE 0.45µm 25mm
RC55 RC 0.45µm
EPA (CWA) Method 632 Oznaczanie pestycydów karbaminianowych i mocznikowych w ściekach komunalnych i przemysłowych Woda HPLC Puradisc H-PTFE 0.45µm
RC55 RC 0.45µm
EPA (CWA) Method 903.0 Izotopy radu emitujące promieniowanie alfa w wodzie pitnej Woda Grade 41
EPA (CWA) Method 903.1 Rad-226 w wodzie pitnej (technika emanacji radonu) Woda Technika radonowa Grade 41
EPA (CWA) Method OIA 1677-09 Cyjanki metodą wymiany ligandów i analizy przepływu (FIA) Woda Detekcja amperometryczna CN 0.45µm membrany
EPA 101A Rtęć ze spalarni osadów ściekowych Powietrze GF/A
EPA 103 Beryl (screening) Powietrze Grade 41
EPA 108 Cząstki stałe i gazowe arsenu Powietrze GF/A
EPA 111 Emisja polonu-210 Powietrze Nuclepore 0.2µm 25mm
EPA 13A Fluorki ogółem Powietrze SPADN Grade 1
EPA 13B Fluorki ogółem - elektroda jonospecyficzna Powietrze Elektroda jonospecyficzna Grade 541
EPA 15 Siarkowodór; siarczek karbonylu i dwusiarczek węgla Powietrze TE37 PTFE 1µm 50mm
EPA 15A Całkowita emisja siarki z instalacji odzyskiwania siarki w rafineriach ropy naftowej Powietrze TE37 PTFE 1µm 50mm
EPA 16 Siarka - oznaczanie półciągłe Powietrze TE37 PTFE 1µm 50mm
EPA 16A Całkowita siarka zredukowana- metoda Impinger Powietrze TE37 PTFE 1µm 50mm
EPA 16C Całkowita siarka zredukowana- dane w czasie rzeczywistym Powietrze TE37 PTFE 1µm 50mm
EPA 17 Pył zawieszony w stosie Powietrze Gilzy szklane
EPA 201A PM10 i PM2.5 - procedura pobierania próbek o stałej częstotliwoœci Powietrze QM/A
QM/C
GF/A
EPA 26A Fluorowcowodory i halogenowodory - metoda izokinetyczna Powietrze QMA
EPA 304A Stopnie biodegradacji - opcja odpowietrzania Powietrze 934-AH
EPA 304B Stopnie biodegradacji - opcja Scrubber Powietrze 934-AH
EPA 5 Pył zawieszony - źródła stacjonarne Powietrze GF/A
EPA 5A Pył zawieszony - asfaltowe pokrycia dachowe Powietrze GF/A
EPA 5B Pył zawieszony - kwasy inne niż siarkowy Powietrze GF/A
EPA 5E Pył zawieszony - producenci włókien szklanych Powietrze GF/A
EPA 5G Pył zawieszony - instalacje tunelowe wykorzystujące opalanie drewnem Powietrze GF/A
EPA 5H Pył zawieszony - instalacje piecowe wykorzystujące opalanie drewnem Powietrze GF/A
EPA 5I Pył zawieszony - źródła niskoemisyjne Powietrze GF/A
EPA 7 Tlenek azotu - źródła stacjonarne Powietrze Grade 41
EPA 7C Tlenek azotu - metoda kolorymetryczna Powietrze Kolorymetria GF/C
EPA 7D Tlenek azotu - chromatografia jonowymienna Powietrze Chromatografia jonowymienna GF/C
EPA Method IO-1.1 Oznaczanie PM10 w powietrzu atmosferycznym przy użyciu aparatury Andersena do monitoringu tłumienia beta (BAM) do pomiaru pyłu zawieszonego PM10 (SPM) w powietrzu atmosferycznym Powietrze Tłumienie beta (BAM) GF/A 37mm
EPA Method IO-1.3 Oznaczanie PM10 w powietrzu atmosferycznym przy użyciu monitora ciągłego cząstek stałych Rupprecht And Patashnick (R&P) Teom® do ciągłego pomiaru cząstek zawieszonych PM10 (SPM) w powietrzu atmosferycznym Powietrze TEOM GF/A 37mm
EPA Method IO-2.1 Pobieranie próbek powietrza atmosferycznego w celu określenia całkowitej zawartości zawieszonych cząstek stałych (Spm) i PM10 przy użyciu próbnika o dużej objętości (Hv) Powietrze Mass or Volumetric flow controlled air sampler QMA 37mm
EPA Method IO-2.2 Pobieranie próbek powietrza atmosferycznego do badania PM10 przy użyciu samplera Andersen Dichotomous Sampler Powietrze Dichotomous Sequential Air Sampler QMA
PTFE 37mm
EPA Method IO-2.3 Pobieranie próbek powietrza atmosferycznego dla PM10 przy użyciu samplera Partisol® Rupprecht And Patashnick (R&P) Powietrze R&P Low-Volume Partisol® sampling system QMA
PTFE 37mm
EPA Method IO-3.2 Oznaczanie metali w pyle zawieszonym w powietrzu przy użyciu absorpcyjnej spektroskopii atomowej Powietrze Spektrometria ASA GF/A
Puradisc H-PTFE
Puradisc PTFE
EPA Method IO-3.3 Oznaczanie metali w pyle zawieszonym w powietrzu przy użyciu spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej (XRF) Analiza chemiczna zebranego przez filtr pyłu zawieszonego Powietrze Analiza XRF Nuclepore 0.6µm 47mm
EPA Method IO-3.4 Oznaczanie metali w pyle zawieszonym w powietrzu za pomocą spektroskopii sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP) Analiza chemiczna zebranego przez filtr pyłu zawieszonego Powietrze ICP QMA 37mm
EPA Method IO-3.5 Oznaczanie metali w pyle zawieszonym w powietrzu przy użyciu spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP/MS) Analiza chemiczna zebranego przez filtr pyłu zawieszonego Powietrze ICP-MS QMA 37mm
EPA Method IO-3.6 Oznaczanie metali w pyle zawieszonym w powietrzu za pomocą spektroskopii emisji promieniowania rentgenowskiego indukowanej protonami (PIXE) Analiza chemiczna zebranego przez filtr pyłu zawieszonego Powietrze Spektroskopia PIXE Nuclepore 0.4µm 47mm
EPA Method IO-3.7 Oznaczanie metali w pyle zawieszonym w powietrzu przy użyciu spektrometrii gamma z neutronową analizą aktywacyjną (NAA) Analiza chemiczna zebranego przez filtr pyłu zawieszonego Powietrze Spektrometria Gamma NAA Nuclepore 0.4µm 47mm
EPA Method IO-IO-5 Pobieranie próbek i analiza par rtęci i cząstek rtęci w powietrzu atmosferycznym przy użyciu spektrometrii fluorescencji atomowej  zimnych par (CVAFS) Pobieranie próbek i analiza rtęci atmosferycznej Powietrze CVAFS GF/A 47mm
EPA Method TO-1 Metoda oznaczania lotnych związków organicznych (VOC) w powietrzu atmosferycznym z zastosowaniem aparatury do adsorbcji Tenax® i chromatografii gazowej/spektometrii masowej (GC/MS) Powietrze Aparatura do adsorbcji Tenax® i chromatografia gazowa/spektometria masowa (GC/MS) GF/A 25mm
EPA Method TO-10A Oznaczanie pestycydów i polichlorowanych bifenyli w powietrzu atmosferycznym przy użyciu próbkowania z zastosowaniem tub z pianki poliuteranowej (PUF) o małej pojemności i dalsza detekcja metodą chromatografii gazowej/ z wykorzystaniem multidetektorów (GC/MD) Powietrze GC/MD QMA 32mm
EPA Method TO-11A Oznaczanie formaldehydu w powietrzu atmosferycznym przy użyciu wkładu adsorbującego; a następnie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) Powietrze HPLC Nuclepore 0.2µm
EPA Method TO-13A Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w powietrzu atmosferycznym metodą chromatografii gazowej/spektrometrii masowej (GC/MS) Powietrze GC/MS QMA 102mm
EPA Method TO-4A Oznaczanie pestycydów i polichlorowanych bifenyli w powietrzu atmosferycznym przy użyciu próbkowania z zastosowaniem tub z pianki poliuteranowej (PUF) o dużej pojemności i dalsza detekcja metodą chromatografii gazowej/ z wykorzystaniem multidetektorów (GC/MD) Powietrze GC/MD QMA 102mm
EPA Method TO-5 Oznaczanie aldehydów i ketonów w powietrzu atmosferycznym z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) Powietrze HPLC Nuclepore 0.2µm
EPA Method TO-6 Oznaczanie fosgenu w powietrzu atmosferycznym z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) Powietrze HPLC 934-AH
EPA Method TO-7 Metoda oznaczania N-nitrozodimetyloaminy (NDMA) w powietrzu atmosferycznym z wykorzystaniem chromatografii gazowej Powietrze GC Grade 41
EPA Method TO-8 Metoda oznaczania fenolu i metylofenoli (krezoli) w powietrzu atmosferycznym z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej Powietrze HPLC Nuclepore 0.2µm
EPA Method TO-9A Oznaczanie polichlorowanych; polibromowanych i bromowanych/chlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów w powietrzu atmosferycznym Powietrze HRGC-HRMS QMA 102mm