Standard MEBAK
Mitteleuropäische Brautechnische Analysenkommission

Metoda Nazwa metody Typ próbki Technika analityczna Polecany produkt
MEBAK 1.2 Intensywność zacieru Piwo (brzeczka) Ważenie Grade 2V. 320-mm
MEBAK 1.4..3.1 Ekstrakt rozpuszczalny przez wyciskanie Piwo Areometria Grade 2V. 320-mm
MEBAK 1.4..3.2 Ekstrakt rozpuszczalny przez płukanie (EBC) Piwo Areometria Grade 2V. 320-mm
MEBAK 1.4..4.1 Dostępna pozostałość ekstraktu Piwo Ważenie Grade 2V. 320-mm
MEBAK 1.4..4.2 Dostępna pozostałość ekstraktu (diastaza) Piwo Ważenie Grade 2V. 320-mm
MEBAK 1.4.5 Zawartość jodu Piwo Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
MEBAK 1.6.2 Ciała stałe (Metoda Fielda) Piwo (brzeczka) Ważenie Grade 589/2. 110-mm
MEBAK 1.6.3 Zimny osad Piwo (brzeczka) Ważenie Grade 2V. 320-mm
GF/C. 50-mm
3-Piece Filter Funnel. 70-mm
MEBAK 100.02.020 Zawartość lipidów Piwo Analiza Soxhleta Gilzy celulozowe. 22x80
MEBAK 100.06.110 Kolor płynu Piwo Spektroskopia UV/Vis Membrany z azotanu celulozy. 0.45µm. 50-mm
MEBAK 110.27.661 Zdolność do kiełkowania Piwo (jęczmień) Badanie materiału siewnego Grade 589/2. 90-mm
MEBAK 110.29.612 Energia kiełkowania wg Aubry Piwo (jęczmień) Badanie materiału siewnego Grade 589/1. 90-mm
Grade 3644. 280x340
MEBAK 110.30.612 Energia kiełkowania wg Schofelda Piwo (jęczmień) Badanie materiału siewnego Grade 1. 85-mm
MEBAK 110.32.612 Energia kiełkowania wg BRF Piwo (jęczmień) Badanie materiału siewnego Grade 1. 85-mm
MEBAK 110.33.612 Energia i kiełkowania wg EBC Piwo (jęczmień) Badanie materiału siewnego Grade 1. 85-mm
MEBAK 110.34.612 Wrażliwość na wodę Piwo (jęczmień) Badanie materiału siewnego Grade 1. 85-mm
MEBAK 110.35.020 Zdolność wchłaniania wody Piwo (jęczmień) Badanie materiału siewnego Grade 597 1/2. 500-mm
MEBAK 110.41.030 Azot Piwo (jęczmień) Analiza Kjeldahla Grade 40. 240-mm.
Papiery wagowe Kjeldahla
MEBAK 110.43.170 β-Glukan Piwo (jęczmień) Fluorometryczna GF/C. 70-mm
MEBAK 110.44.090 Identyfikacja odmian Piwo (jęczmień) Elektroforeza żelowa Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.10.2 Analiza wartości odżywczych - molarność Piwo (brzeczka) Oznaczanie molarności Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.10.2 Analiza wartości odżywczych - molarność Piwo Oznaczanie molarności Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.10.3.2.1 Analiza wartości odżywczych - zawartość węglowodanów/glukozy Piwo (brzeczka) Analiza enzymatyczna Grade 589/2. 110-mm
MEBAK 2.10.3.2.1 Analiza wartości odżywczych - zawartość węglowodanów/glukozy Piwo Analiza enzymatyczna Grade 589/2. 110-mm
MEBAK 2.10..3.3 Analiza wartości odżywczych - zawartość glukozy Piwo (brzeczka) Analiza enzymatyczna Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.10..3.3 Analiza wartości odżywczych - zawartość glukozy Piwo Analiza enzymatyczna Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.11 Witamina B1 i B2 Piwo (brzeczka) HPLC Puradisc 0.45-µm. Nylon
GD/X. 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45µm
MEBAK 2.11 Witamina B1 i B2 Piwo HPLC Puradisc 0.45-µm. Nylon
GD/X. 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45µm
MEBAK 2.12 pH Piwo (brzeczka) pH Grade 2V. 320-mm
Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.12 pH Piwo pH Grade 2V. 320-mm
Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.12.1 Kolor - wizualnie Piwo (brzeczka) Wizualna Membrany z azotanu celulozy. 0.45µm. 50-mm
MEBAK 2.12.1 Kolor - wizualnie Piwo Wizualna Membrany z azotanu celulozy. 0.45µm. 50-mm
MEBAK 2.12.2 Kolor - spektroskopowo Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Membrany z azotanu celulozy. 0.45µm. 50-mm
MEBAK 2.12.2 Kolor - spektroskopowo Piwo Spektroskopia UV/Vis Membrany z azotanu celulozy. 0.45µm. 50-mm
MEBAK 2.14 Mętność Piwo (brzeczka) Wizualna Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.14 Mętność Piwo Wizualna Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.14..2.2 Mętność - test alkoholowy Piwo (brzeczka) Wizualna Grade 1V. 125-mm
MEBAK 2.14..2.2 Mętność - test alkoholowy Piwo Wizualna Grade 1V. 125-mm
MEBAK 2.14..2.5 Reakcja Esbacha Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.14..2.5 Reakcja Esbacha Piwo Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.15.1 Potencjał redukujący - spektroskopowo Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.15.1 Potencjał redukujący - spektroskopowo Piwo Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.15.2 Czasowy test wskaźnikowy Piwo (brzeczka) Wizualna Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.15.2 Czasowy test wskaźnikowy Piwo Wizualna Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.16.3 Taniny (garbniki) Piwo (brzeczka) Taninometr Grade 1V. 125-mm
MEBAK 2.16.3 Taniny (garbniki) Piwo Taninometr Grade 1V. 320-mm
MEBAK 2.17.3 Substancje gorzkie w chmielu Piwo (brzeczka) HPLC Puradisc 0.45-µm. Nylon
GD/X. 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45µm
MEBAK 2.17.3 Substancje gorzkie w chmielu Piwo HPLC Puradisc 0.45-µm. Nylon
GD/X. 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45µm
MEBAK 2.17.4 Ksantohumol Piwo (brzeczka) HPLC GD/X. 0.45-µm. RC
Mini-Uniprep. RC.. 0.45µm
MEBAK 2.17.4 Ksantohumol Piwo HPLC GD/X. 0.45-µm. RC
Mini-Uniprep. RC.. 0.45µm
MEBAK 2.20.1 Filtrowalność piwa - membrany Piwo (brzeczka) Ważenie Membrany z azotanu celulozy. 0.2µm. 47-mm
MEBAK 2.20.1 Filtrowalność piwa - membrany Piwo Ważenie Membrany z azotanu celulozy. 0.2µm. 47-mm
MEBAK 2.20.2 Filtrowalność piwa - test Raible Piwo (brzeczka) Ważenie Membrany z azotanu celulozy. 0.2µm. 47-mm
MEBAK 2.20.2 Filtrowalność piwa - test Raible Piwo Ważenie Membrany z azotanu celulozy. 0.2µm. 47-mm
MEBAK 2.21..3.2 Produkty uboczne fermentacji - kwas kumarowy i ferulowy Piwo (brzeczka) HPLC - chromatografia fazy odwróconej z detekcją UV Grade 2V. 320-mm
Puradisc 0.45-µm. Nylon
MUP
MEBAK 2.21..3.2 Produkty uboczne fermentacji - kwas kumarowy i ferulowy Piwo HPLC - chromatografia fazy odwróconej z detekcją UV Grade 2V. 320-mm
Puradisc 0.45-µm. Nylon
MUP
MEBAK 2.21..3.3 Produkty uboczne fermentacji - 2-metoksy-4-winylofenol i 4-winylofenol Piwo (brzeczka) HPLC Grade 2V. 320-mm
Membrany NC. 0.45
µm. 50-mm
Mini-Uniprep. PP. 0.45µm
MEBAK 2.21..3.3 Produkty uboczne fermentacji - 2-metoksy-4-winylofenol i 4-winylofenol Piwo HPLC Grade 2V. 320-mm
Membrany z azotanu celulozy. 0.45
µm. 50-mm
Mini-Uniprep. PP. 0.45µm
MEBAK 2.21..7.2 Kwasy organiczne Piwo (brzeczka) Chromatografia jonowa - anionowymienna Membrany z regenerowanej celulozy. 0.45-µm. 47-mm
MEBAK 2.21..7.2 Kwasy organiczne Piwo Chromatografia jonowa - anionowymienna Membrany z regenerowanej celulozy. 0.45-µm. 47-mm
MEBAK 2.21..7.2 Kwasy organiczne Piwo Chromatografia jonowa - anionowymienna Membrany z regenerowanej celulozy. 0.45-µm. 47-mm
MEBAK 2.21..8.1 Dwutlenek siarki - enzymatycznie Piwo (brzeczka) Analiza enzymatyczna Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.21.8.1. Dwutlenek siarki - enzymatycznie Piwo Analiza enzymatyczna Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.21..8.3 Dwutlenek siarki - CFA Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.21..8.3 Dwutlenek siarki - CFA Piwo Spektroskopia UV/Vis Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.22.1 Chlorki. siarczany. azotany. fosforany Piwo (brzeczka) Chromatografia jonowa Membrany nylonowe. 0.45-µm
Anotop IC 25. 0.2-µm
MEBAK 2.22.1 Chlorki. siarczany. azotany. fosforany Piwo Chromatografia jonowa Membrany nylonowe. 0.45-µm
Anotop IC
MEBAK 2.22.3 Azotany Piwo (brzeczka) Analiza enzymatyczna Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.22.3 Azotany Piwo Analiza enzymatyczna Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.22.5 Siarczany Piwo (brzeczka) Grawimetria Membrany z azotanu celulozy. 3-µm. 47-mm
MEBAK 2.22.5 Siarczany Piwo Grawimetria Membrany z azotanu celulozy. 3-µm. 47-mm
MEBAK 2.24 Substancje mineralne Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. 90-mm
MEBAK 2.24 Substancje mineralne Piwo Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. 90-mm
MEBAK 2.24.1 Sód Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24.1 Sód Piwo Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24.12 Składniki mineralne - ICP Piwo (brzeczka) Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie Puradisc 0.45-µm. PVDF
GD/XP 0.45-µm. PVDF
MEBAK 2.24.12 Składniki mineralne - ICP Piwo Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie Puradisc 0.45-µm. PVDF
GD/XP 0.45-µm. PVDF
MEBAK 2.24.2 Potas Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24.2 Potas Piwo Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24.3 Magnez Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24.3 Magnez Piwo Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24.4 Wapń Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24.4 Wapń Piwo Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24.5 Mangan Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24.5 Mangan Piwo Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24..6.1 Żelazo Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24..6.1 Żelazo Piwo Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24..8.1 Miedź Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24..8.1 Miedź Piwo Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24..8.2 Składniki mineralne - Miedź (spektroskopowo) Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24..8.2 Składniki mineralne - Miedź (spektroskopowo) Piwo Spektroskopia UV/Vis Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24.9 Cynk Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.24.9 Cynk Piwo Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.26..6.2 Składniki mineralne - Żelazo (spektroskopowo) Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.26..6.2 Składniki mineralne - Żelazo (spektroskopowo) Piwo Spektroskopia UV/Vis Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 2.5.1 β-Glukan (wielkocząsteczkowy) Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Grade 589/1. 90-mm
MEBAK 2.5.1 β-Glukan (wielkocząsteczkowy) Piwo Spektroskopia UV/Vis Grade 589/1. 90-mm
MEBAK 2.5.2 Metoda fluorometryczna (EBC) Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis GF/C. 70-mm
MEBAK 2.5.2 Metoda fluorometryczna (EBC) Piwo Spektroskopia UV/Vis GF/C. 70-mm
MEBAK 2.6..1.1 Azot ogólny (metoda Kjeldahla) Piwo (brzeczka) Analiza Kjeldahla Grade 40. 240-mm.
Papiery wagowe Kjeldahla
MEBAK 2.6..1.1 Azot ogólny (metoda Kjeldahla) Piwo Analiza Kjeldahla Grade 40. 240-mm.
Papiery wagowe Kjeldahla
MEBAK 2.6.2 Azot ogólny skoagulowany Piwo (brzeczka) Analiza Kjeldahla Grade 40. 127-mm
Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.6.2 Azot ogólny skoagulowany Piwo Analiza Kjeldahla Grade 40. 127-mm
Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.6..3.1 Frakcjonowanie azotu (z siarczanem magnezu) Piwo (brzeczka) Analiza Kjeldahla Grade 589/1. 90-mm
Grade 589/2. 110-mm
MEBAK 2.6..3.1 Frakcjonowanie azotu (z siarczanem magnezu) Piwo Analiza Kjeldahla Grade 589/1. 90-mm
Grade 589/2. 110-mm
MEBAK 2.6..3.2 Frakcjonowanie azotu (z kwasem fosfomolibdenowym) Piwo (brzeczka) Analiza Kjeldahla Grade 589/2. 110-mm
MEBAK 2.6..3.2 Frakcjonowanie azotu (z kwasem fosfomolibdenowym) Piwo Analiza Kjeldahla Grade 589/2. 110-mm
MEBAK 2.6.4.1.2 Aminokwasy Piwo (brzeczka) HPLC Membrany z mieszaniny estrów celulozy. 0.45-µm. 47-mm
GD/X. PES. 0.45-µm
Mini-Uniprep. PES. 0.45-µm
MEBAK 2.6.4.1.2 Aminokwasy Piwo HPLC Membrany z mieszaniny estrów celulozy. 0.45-µm. 47-mm
Mini-Uniprep. PP. 0.45-µm
MEBAK 2.6.4.1.3 Aminy Piwo (brzeczka) HPLC Puradisc 0.45-µm. Nylon
GD/X. 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45µm
MEBAK 2.6.4.1.3 Aminy Piwo HPLC Puradisc 0.45-µm. Nylon
GD/X. 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45µm
MEBAK 2.7.1 Węglowodany (w zakresie cukrów) Piwo (brzeczka) HPLC Puradisc 0.45-µm. Nylon
GD/X. 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45µm
MEBAK 2.7.1 Węglowodany (w zakresie cukrów) Piwo HPLC Puradisc 0.45-µm. Nylon
GD/X. 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45µm
MEBAK 2.7.2 Węglowodany ulegające fermentacji (EBC) Piwo (brzeczka) HPLC Pop-Top Disc Filter Holder. 13-mm
GD/X. 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45µm
MEBAK 2.7.2 Węglowodany ulegające fermentacji (EBC) Piwo HPLC Pop-Top Disc Filter Holder. 13-mm
GD/X. 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45µm
MEBAK 2.7.4 Oznaczanie węglowodanów (metoda enzymatyczna) Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.7.4 Oznaczanie węglowodanów (metoda enzymatyczna) Piwo Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.7..4.1 Glukoza i fruktoza Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.7..4.1 Glukoza i fruktoza Piwo Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.7.4.2. Sacharoza Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.7.4.2. Sacharoza Piwo Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.7..4.3 Maltoza Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.7..4.3 Maltoza Piwo Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.7..4.4 Skrobia Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.7.4.4. Skrobia Piwo Spektroskopia UV/Vis Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.7.5 Analiza cukrów Piwo (brzeczka) HPLC - chromatografia anionowymienna Membrany nylonowe. 0.45-µm. 47-mm
GD/X 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45-µm
MEBAK 2.7.5 Analiza cukrów Piwo HPLC - chromatografia anionowymienna Membrany nylonowe. 0.45-µm. 47-mm
GD/X 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45-µm
MEBAK 2.8.1 Stopień atenuacji (w brzeczce) Piwo (brzeczka) Pomiar grawimetryczny Grade 1. 85-mm
Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.8.1 Stopień atenuacji (w brzeczce) Piwo Pomiar grawimetryczny Grade 1. 85-mm
Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.8.2 Stopień atenuacji (w brzeczce i piwie) Piwo (brzeczka) Pomiar grawimetryczny Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.8.2 Stopień atenuacji (w brzeczce i piwie) Piwo Pomiar grawimetryczny Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.8.3 Stopień atenuacji (w brzeczce i piwie) szybka analiza Piwo (brzeczka) Pomiar grawimetryczny Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.8.3 Stopień atenuacji (w brzeczce i piwie) szybka analiza Piwo Pomiar grawimetryczny Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.8.4 Atenuacja piwa dojrzewającego i gotowego Piwo (brzeczka) Pomiar grawimetryczny Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.8.4 Atenuacja piwa dojrzewającego i gotowego Piwo Pomiar grawimetryczny Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.9.1 Odgazowanie próbki Piwo (brzeczka) Odgazowanie Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.9.1 Odgazowanie próbki Piwo Odgazowanie Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 2.9..6.3 Gęstość (metoda oscylacyjnej rurki U) Piwo (brzeczka) Spektroskopia w bliskiej podczerwieni Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.9..6.3 Gęstość (metoda oscylacyjnej rurki U) Piwo Spektroskopia w bliskiej podczerwieni Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.9..6.4 Analiza termiczna (FermentoStar) Piwo (brzeczka) Analiza termiczna Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.9..6.4 Analiza termiczna (FermentoStar) Piwo Analiza termiczna Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.9.7 Alkohol (analiza enzymatyczna (EBC)) Piwo (brzeczka) Analiza enzymatyczna Grade 2V. 320-mm
MEBAK 2.9.7 Alkohol (analiza enzymatyczna (EBC)) Piwo Analiza enzymatyczna Grade 2V. 320-mm
MEBAK 200.23.031 Siła diastatyczna (EBC) Piwo (jęczmień) Miareczkowanie Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 200.23.031 Siła diastatyczna (EBC) Piwo (słód) Miareczkowanie Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 200.24.111 α-Amylaza (metoda lepkościowa) Piwo (jęczmień) Grawimetria Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 200.24.111 α-Amylaza (metoda lepkościowa) Piwo (słód) Grawimetria Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 200.24.731 α-Amylaza (metoda EBC) Piwo (jęczmień) Spektroskopia UV/Vis Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 200.24.731 α-Amylaza (metoda EBC) Piwo (słód) Spektroskopia UV/Vis Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 200.25.283 β-Glukanaza Piwo (jęczmień) Grawimetria Grade 589/3. 110-mm
MEBAK 200.25.283 β-Glukanaza Piwo (słód) Grawimetria Grade 589/3. 110-mm
MEBAK 200.29.153 DMS (Siarczek dimetylu) Piwo (jęczmień) Chromatografia gazowa - technika headspace Grade 1V. 320-mm
MEBAK 200.29.153 DMS (Siarczek dimetylu) Piwo (słód) Chromatografia gazowa - technika headspace Grade 1V. 320-mm
MEBAK 200.31.020 Zmodyfikowany test Carlsberga (metoda Gushinga) Piwo (jęczmień) Ważenie Grade 597 1/2. 185-mm
MEBAK 200.31.020 Zmodyfikowany test Carlsberga (metoda Gushinga) Piwo (słód) Ważenie Grade 597 1/2. 185-mm
MEBAK 200.31.100 Szybki test Gushinga Piwo Ważenie Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 200.31.100 Szybki test Gushinga Piwo (słód) Ważenie Grade 597 1/2. 500-mm
MEBAK 203.01.111 Zawartość jodu Piwo Spektroskopia UV/Vis Grade 597 1/2. 185-mm
MEBAK 205.07.110 Kolor brzeczki/brzeczki gotowanej Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Grade 1V. 320-mm
Membrany z azotanu celulozy. 0.45µm. 50-mm
MEBAK 205.07.731 Oznaczanie wizualne koloru (EBC) Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Grade 1. 90-mm.
Membrany z azotanu celulozy. 0.2µm. 50-mm
MEBAK 205.08.110 Kolor brzeczki gotowanej Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis Grade 1V. 320-mm
Membrany z azotanu celulozy. 0.45µm. 50-mm
MEBAK 205.09.080 Całkowita wydajność ekstraktu Piwo (brzeczka) Reflux Gilzy z mikrowłókien szklanych. 30x100
MEBAK 205.10.282 Lepkość Piwo (brzeczka) Lepkościomierz Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 205.11.030 Azot Piwo (brzeczka) Analiza Kjeldahla Grade 40. 240-mm.
Papiery wagowe Kjeldahla
MEBAK 205.13.030 Frakcjonowanie azotu. białka niskocząsteczkowe Piwo (brzeczka) Analiza Kjeldahla Grade 589/2. 110-mm
Grade 589/3. 110-mm
MEBAK 205.16.080 Granica atenuacji Piwo (brzeczka) Grawimetria Grade 597 1/2. 320-mm
Grade 1. 125-mm
MEBAK 205.17.080 Granica atenuacji (metoda EBC) Piwo (brzeczka) Grawimetria Grade 2V. 320-mm
MEBAK 205.18.080 Granica atenuacji (metoda EBC) Piwo (brzeczka) Grawimetria Grade 2V. 320-mm
MEBAK 205.19.134 Cukry ulegające fermentacji Piwo (brzeczka) HPLC Grade 2V. 320-mm
Puradisc 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon.. 0.45µm
MEBAK 205.20.134 Cukry ulegające fermentacji (EBC) Piwo (brzeczka) HPLC Grade 2V. 320-mm
Membrany z azotanu celulozy. 0.45
µm. 50-mm
Mini-Uniprep. PP. 0.45µm
MEBAK 205.21.111 Kwas tiobarbiturowy (TBI) Piwo (brzeczka) Spektroskopia UV/Vis GF/C. 70-mm
MEBAK 205.22.131 Kwasy organiczne w brzeczce Piwo (brzeczka) HPLC z detekcją UV Membrany PTFE. 0.45-µm. 47-mm
Mini-Uniprep. PTFE. 0.45µm
MEBAK 205.24.190 Żelazo Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 205.25.190 Sód Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 205.26.190 Potas Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 205.27.190 Wapń Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 205.28.190 Mangan Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 205.29.190 Cynk Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 205.30.190 MiedŸ Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 205.31.190 Magnez Piwo (brzeczka) Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna Grade 589/1. fałdowane. 150-mm
MEBAK 206.00.002 Produkcja brzeczki wg procedury dla zacieru Congress Mash Piwo (brzeczka) Ważenie Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 207.00.002 Produkcja brzeczki w stałej temperaturze zacieru 65 st. Piwo (brzeczka) Ważenie Grade 597 1/2. 320-mm
MEBAK 262.02.030 Kwasowość Piwo (słód) Miareczkowanie Grade 2V. 320-mm
MEBAK 267.01.110 Kolor (dla ekstraktu słodowego palonego) Piwo (słód) Spektroskopia UV/Vis Membrany z azotanu celulozy. 0.45µm. 50-mm
MEBAK 300.03.901 Chmiel i produkty z chmielu Piwo (chmiel) Miareczkowanie Grade 8 Ruled. 70-mm
MEBAK 300.04.131 α- i β-Kwasy (EBC) Piwo (chmiel) HPLC Membrany nylonowe. 0.45-µm. 47-mm
Swin-Lok Disc Filter holder. 47-mm
GD/X 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45-µm
MEBAK 311.02.131 izo-α- i β-Kwas (EBC) Piwo (chmiel) HPLC (faza odwrócona) Membrany nylonowe. 0.45-µm. 47-mm
Swin-Lok Disc Filter holder. 47-mm
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45µm
MEBAK 321.02.131 Izo-α-.  i α- β-Kwasy w chmielu i produktach z chmielu Piwo (chmiel) HPLC Puradisc 0.45-µm. PES
GD/X 0.45-µm. PES
Mini-Uniprep. PES. 0.45µm
MEBAK 321.03.131 Izo-α- i kwasy zredukowane w chmielu Piwo (chmiel) HPLC Puradisc 0.45-µm. Nylon
GD/X. 0.45-µm. Nylon
Mini-Uniprep. Nylon. 0.45µm